Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Vlastníci

Provoz Deníku N je většinově financován předplatiteli. Tím je zajištěna jeho naprostá nezávislost na zájmech velkého byznysu, politiky a inzerce.

Společnost N media a. s. vydávající Deník N vlastní česká Nadace Independent Press a slovenská společnost Denník N a.s., která vydává slovenský Denník N. Hlasovací práva jsou rozdělena v poměru 2:1. Většina členů redakce vlastní zaměstnanecké akcie v celkovém objemu cca 15,4 %.

Vlastnická struktura společnosti N media a.s.

Nadace Independent Press
Hlavním účelem nadace, která byla založena na přelomu let 2020/2021 a do níž vložili své podíly čeští zakladatelé Deníku N, je zajistit dlouhodobou dostupnost svobodně formulovaných, názorově rozkročených informací, které sehrávají důležitou roli kontrolního mechanismu demokracie. Zároveň chce přispívat ke kultivaci, osvětě a vzdělávání společnosti. Klade důraz na dodržování nejvyšších profesionálních a etických standardů žurnalistiky a také na podporu liberální demokracie a spojenectví České republiky se zeměmi vyznávajícími stejné hodnoty.

Členy správní rady jsou dva ze zakladatelů Deníku N Jaroslav Horák a Jan Žůrek a Hana Dvořáková. Členy dozorčí rady nadace jsou Emil Holub, Kateřina Ronovská a Aleš Zídek.

Slovenský Denník N
Denník N založilo 40 novinářů, kteří na konci roku 2014 odešli z deníku SME na protest proti vstupu do společnosti Penta do vydavatelství Petit Press. Rozběh byl financován z crowdfundingu a investice, kterou poskytla šestice vlastníků firmy Eset. 51 % drží šest spolumajitelů ESETu (Miroslav Trnka, Anton Zajac, Richard Marko, Rudolf Hrubý, Peter Paško, Maroš Grund) a 49 % patří členům redakce Denníku N. Vydavatelství je dlouhodobě soběstačné a je financováno 70 tisíci předplatiteli. Od začátku působení získává Denník N každý rok nejvíce novinářských cen na Slovensku.

Založení Deníku N
Rozjezd podobného projektu na zelené louce se nemohl obejít bez úvodní investice. Na tuto investici se v roce 2018 složili čeští investoři z širšího okruhu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, jenž pomáhá menším nezávislým mediálním projektům. Českými investory Deníku N byli hned od startu Silke a Jaroslav Horákovi, Martin Vohánka, Libor Winkler a Jan Žůrek, následně se k nim připojili Ondřej Fryc, Martin Hájek a Libor Malý. Ve společnosti společnosti N media a. s., která vydává Deník N, drželi prostřednictvím společnosti Independent Press a.s. dvě třetiny akcí.

Od samého začátku plánovali, že se v případě úspěšného rozjezdu a fungování Deníku N svých podílů vzdají ve prospěch nadace, tak aby byla dlouhodobě zajištěna maximální nezávislost média. Svůj plán urychlili ve chvíli, kdy se někteří z nich rozhodli podpořit v prezidentské kampani Petra Pavla. Proto se zcela vzdali svých podílů a vložili je na konci roku 2020 do nově vzniklé Nadace Independent Press, čímž se absolutně odstřihli od dalšího fungování Deníku N.

Dalším zakládajícím subjektem byla slovenská společnost Denník N a. s. vydávající Denník N. Do vínku Deníku N poskytla veškeré know how, své systémy i obchodní model a držela 33,3 % podíl.

Část akcií byla vyčleněna jako zaměstnanecké akcie bez hlasovacího práva a postupně se převádí klíčovým zaměstnancům společnosti, tedy členům redakce.