Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Vlastníci

Deník N je financován především předplatiteli, aby tím byla zajištěna jeho naprostá nezávislost na zájmech velkého byznysu, politiky a inzerce.

Společnost N media a. s. vydávající Deník N je vlastněna v poměru 2:1 českou nadací Independent Press a slovenskou společností Denník N a.s., která vydává slovenský Denník N. Většina členů redakce vlastní zaměstnanecké akcie v celkovém objemu cca 16 %.

Nadace Independent Press
Hlavním účelem nadace, která byla založena na začátku roku 2021 původními zakladateli Deníku N, je zajistit dlouhodobou dostupnost svobodně formulovaných, názorově rozkročených informací, které sehrávají důležitou roli kontrolního mechanismu demokracie. Zároveň chce přispívat ke kultivaci, osvětě a vzdělávání společnosti. Klade důraz na dodržování nejvyšších profesionálních a etických standardů žurnalistiky a také obecné zaměření na podporu liberální demokracie a spojenectví České republiky se zeměmi vyznávajícími stejné hodnoty.

Členy správní rady jsou dva ze zakladatelů Deníku N Jaroslav Horák a Jan Žůrek a Hana Dvořáková. Členy dozorčí rady nadace jsou Emil Holub, Kateřina Ronovská a Aleš Zídek.

Vlastnická struktura Deníku N k 31. 12. 2021

Slovenský Denník N

Denník N založilo 40 novinářů, kteří na konci roku 2014 odešli z deníku SME na protest proti vstupu do společnosti Penta do vydavatelství Petit Press. Rozběh byl financován z crowdfundingu a investice, kterou poskytla šestice vlastníků firmy Eset. 51 % drží šest spolumajitelů ESETu (Miroslav Trnka, Anton Zajac, Richard Marko, Rudolf Hrubý, Peter Paško, Maroš Grund) a 49 % patří členům redakce Denníku N. Vydavatelství se v současné době pohybuje v zisku a je průběžně financováno předplatným 70 tisíci platícími čtenáři. Od začátku působení získává Denník N každý rok nejvíce novinářských cen na Slovensku.

Založení Deníku N

Rozjezd podobného projektu se nemohl obejít bez úvodní investice, než bude počet předplatitelů dostatečný na soběstačné fungování. Na tuto investici se složili důvěryhodní čeští investoři z okruhu Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, jenž pomáhá menším nezávislým mediálním projektům. Tito investoři drželi prostřednictvím společnosti Independent Press a.s. 66,6 % akcií ve společnosti N media a. s., která vydává Deník N. Své podíly na začátku roku 2021 darovali nové Nadaci Independent Press.

Českými investory Deníku N byli hned od startu Silke a Jaroslav Horákovi, Martin Vohánka, Libor Winkler a Jan Žůrek, následně se k nim připojili Ondřej Fryc, Martin Hájek a Libor Malý.

Dalším zakládajícím subjektem byla slovenská společnost Denník N a. s. vydávající Denník N. Do vínku Deníku N poskytla veškeré know how, své systémy i obchodní model a držela 33,3 % podíl.

Část akcií je vyčleněna jako zaměstnanecké akcie bez hlasovacího práva a postupně se převádí klíčovým zaměstnancům společnosti, tedy členům redakce.