Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Polemika

Články

Minuta N

Polemika Jiřího Přibáně: Nic nemá absolutní hodnotu a platnost, a to ani osobní svoboda. Oběti covidu-19 nemají svobodu odmítnout nákazu od těch, kdo se podle svých vlastních slov chovají svobodně a třeba se nenechávají očkovat.

Polemika: Má se ve škole známkovat? Známkování je v podstatě ryze subjektivní záležitost, je jen na učiteli, jaká si nastaví kritéria a jak co vyhodnotí. Známky jsou manipulačním nástrojem, tedy nástrojem moci, nepřispívají k vnitřní motivaci žáka.

Polemika Lukáše Kovandy: Zastánci eura dosud nepřišli s přesvědčivým argumentem pro přijetí jednotné měny. Samozřejmě, mohou říkat, že stoletá povodeň teď bude nastávat rok co rok. To ale není argument pro opravdu seriózní a věcnou diskusi.