Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Izraelský deník

Minuta N

Izraelský deník: Dalo by se očekávat, že Izraelci, národ zvyklý být často ve válečném stavu a odkázaný na vlastní pomoc, se budou vyrovnávat s pandemií snadněji. Současná krize je ale nutí se v každodenním životě co nejvíce omezit.

Izraelský deník: Trvání české sirény překračuje 90 sekund, jež mají lidé na útěk před útokem na Tel Aviv a Jeruzalém. Ti v oblastech sousedících s palestinskou Gazou a Libanonem méně než 15 sekund. Často bez sirén.