Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Etický kodex

Jako novinářky a novináři, kteří cítí odpovědnost ke své profesi, mají rádi svoji zemi a věří, že bez pravdy není svobody a demokracie, že vláda práva a zachování důstojnosti každého člověka je základem zdravého fungování společnosti a že odpovědné rozhodování občanů a kontrola veřejné moci nejsou možné bez ověřených a fakty podložených informací, vědomi si nezastupitelné role nezávislých médií a toho, že nesmíme být závislí na nikom jiném než na našich čtenářích, abychom plnili svou úlohu, stanovujeme si následující redakční pravidla a hodláme se jimi řídit:

Informace potřebné pro psaní našich textů zjišťujeme s jedinou motivací: pravdivě informovat veřejnost o věcech, které považujeme za důležité, a které by ji podle našeho přesvědčení měly zajímat.

Zveřejňujeme pouze ověřené informace a dbáme na důsledné ověřování zdrojů.

Osoby a instituce, o nichž informujeme, dostávají ve zprávě, která se jich negativně dotýká, prostor k vyjádření. Skutečnost, že se nám dotčení vyjádřit odmítnou, není důvodem k neuveřejnění článku.

Zprávy nepíšeme s dopředu utvořeným názorem, v redakční práci jsme však vedeni hodnotami definovanými v tomto kodexu.

Důsledně oddělujeme zpravodajství a názorové texty. Jasně odlišena je rovněž reklama či jakýkoli sponzorovaný obsah.

Nejsme neomylní. Pokud uděláme chybu, přiznáme ji, omluvíme se a opravíme ji.

Do práce redaktorů a obsahu Deníku N nezasahuje nikdo zvenčí redakce. Toto pravidlo se vztahuje rovněž na vlastníky Deníku N.

Členové redakce nepíší zprávy o organizacích či uskupeních, jejichž jsou členy, ani o věcech, na nichž mají soukromý zájem, včetně svých občanských aktivit.

Redakce se ve svých zprávách odkazuje na anonymní zdroje v minimální míře a pouze v případech, kdy není možné dostát veřejnému zájmu jiným způsobem. Identitu anonymního zdroje zná vždy editor textu nebo šéfredaktor.

Redakce Deníku N důsledně chrání své zdroje vůči každému, včetně státních orgánů.

Redakce, její fungování a svobodná tvorba nejsou vymezeny žádnou ideologií. Odmítáme však jednání zasahující do lidských práv a základního fungování demokratického systému.

Redakce dává ve své komentářové rubrice prostor slušně formulovaným názorům, které stojí na poctivé argumentaci. Při výběru textů neuplatňuje ideologické měřítko, má však na paměti obranu hodnot, k nimž se hlásí v tomto kodexu, a vyhrazuje si právo text odmítnout.

Členové redakce dbají při svém vystupování na veřejnosti a sociálních sítích na uměřenost a přihlížejí ke skutečnosti, že jsou vnímáni zároveň jako zástupci Deníku N.