Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Robert Novotný

Autor je historik, zástupce ředitele Centra medievistických studií, šéfredaktor časopisu Studia Mediaevalia Bohemica. Zabývá se sociálními dějinami pozdního středověku, dějinami šlechty, husitstvím a historickou sémantikou.

Nejnovější článek autora