Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Petra Lexová

Historička umění, výtvarná kritička a kurátorka. V současné době působí jako odborná asistentka na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích. Současně dokončuje doktorské studium na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s platformou o umění Artalk.cz a pravidelně přispívá do časopisu o architektuře ERA21 a českobudějovického časopisu Milk&Honey. Ve své práci se věnuje výzkumu středoevropské pozdní moderny, moderního a současného sochařství, architektury a veřejného prostoru.

Nejnovější článek autora