Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Tomáš Miklica

Vystudoval žurnalistiku na FSV UK v Praze. O kultuře a technologiích, případně o prolínání obojího, psal nebo píše do českých i zahraničních médií včetně týdeníku Respekt nebo amerického filmového čtvrtletníku MovieMaker Magazine. Do Deníku N přispívá od léta 2020.

Nejnovější článek autora