Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Michal Anděl

Profesor MUDr. Michal Anděl (1946) je lékař-internista specializující se na problematiku metabolismu, diabetes a klinickou výživu. V letech 1997–2003 a 1010–2018 byl děkanem 3. lékařské fakulty UK, v letech 1990–2016 byl také přednostou II. interní kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Věnuje se také moderním dějinám české medicíny.

Nejnovější článek autora