Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Martin Riegl

Autor je externí spolupracovník Deníku N, absolvoval doktorské studium na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK, kde působí jako odborný asistent. Svůj výzkum a přednáškovou činnost zaměřuje především na politickou geografii suverénního státu a kvazistátů, geopolitiku zhroucených států a neuznaných jednotek a geopolitiku subsaharské Afriky.

Nejnovější článek autora