Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Markéta Vondrášková

Pedagožka výtvarné a filmové výchovy, dětská terapeutka, která celý svůj profesní život pracuje s dětmi a mládeží v oblasti uměleckého vzdělávání, jako lektorka kroužků, učitelka na různých typech škol, momentálně i jako průvodkyně učitelům.

Je spoluzakladatelkou a programovou ředitelkou festivalu mladých filmařů Pražský filmový kufr a spoluautorkou Metodiky filmové výchovy pro učitele. Kreativní vzdělávání vidí jako nejlepší možnou formu učení. Svou roli vnímá jako roli průvodce, který se prostřednictvím živého dialogu s dětmi snaží hledat a rozvíjet nové a netradiční formy vlastního projevu. Probouzí a rozvíjí kreativní myšlení v inspiraci současnými trendy v umění a snaží se dětem zprostředkovat osobní setkání s umělci (filmaři, výtvarníky nebo spisovateli), aby pochopily, že jen používají různé jazyky.

Nejnovější článek autora