Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Kryštof Selucký

Vystudoval European Social and Political Studies na SciencesPo ve Francii a UCL v Londýně, poté navázal magisterským studiem religionistiky na Oxfordské univerzitě. V současnosti studuje doktorský program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde se zabývá tím, jak křesťanská Evropa vnímala islám ve středověku a raném novověku.

Nejnovější článek autora