Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Jan Květina

Autor je spolupracovníkem Deníku N, vystudovaným historikem působícím v Historickém ústavu AV ČR a na Univerzitě Hradec Králové. Je autorem monografie Mýtus republiky. Identita a politický diskurz raně novověké polské šlechty.

Nejnovější článek autora