Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Jakub Kos

Pohybuje se ve světě filmových festivalů a studuje filmovou vědu na FF UK. Pracuje jako dramaturg festivalu filmů pro děti a mládež Juniorfest a dramaturg kina Dukla v Jihlavě, předtím na různých pozicích a v různých dobách pro Ostrava Kamera Oko, MFDF Ji.hlava, Finále Plzeň, QFF Mezipatra a další. Spolupracuje s Asociací pro filmovou a audiovizuální výchovu na rozličných projektech, kterými se snaží dostat filmovou výchovu do vzdělávacích programů na našich školách.

Nejnovější článek autora