Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Iveta Valentová

Jazykovědkyně, onomastička, vědecká pracovnice Jazykovědného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Nejnovější článek autora