Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Eliška Raiterová

Autorka vystudovala divadelní teorii a kritiku na pražské Akademii múzických umění. Příležitostně přispívá do časopisu Svět a divadlo, Divadelních novin a rozličných festivalových zpravodajů. V minulosti vedla časopis DAMU Hybris. Aktuálně působí jako doktorandka na Katedře divadelních studií Masarykovy univerzity a výkonná redaktorka vědeckého recenzovaného časopisu Theatralia.

Nejnovější článek autora