Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Vize apokalypsy před 500 lety rozhýbala dějiny, dnes ale ztrácí na přitažlivosti

Evropané začali mluvit o brzkém příchodu apokalypsy především kvůli proroctvím, která se začala masově šířit skrze technologii knihtisku. Foto: Google Art Project
Evropané začali mluvit o brzkém příchodu apokalypsy především kvůli proroctvím, která se začala masově šířit skrze technologii knihtisku. Foto: Google Art Project

Období mezi lety 1500 a 1700 bylo silně ovlivněno myšlenkou blížícího se konce světa. Paradoxně právě očekávání apokalypsy přispělo ke zrodu moderní Evropy.

Je zvláštní, že ačkoli klimatické změny nebo jaderná válka ohrožují lidstvo více než jakákoli jiná katastrofa v dosavadních dějinách a bohatí lidé si pro případ planetární katastrofy hromadně budují podzemní kryty, pojem apokalypsa v biblickém smyslu se dnes používá jen zřídka.

Možná je to tím, že k pochopení příčiny a následku nepotřebujeme biblický výklad Božího trestu za naše neřesti a pýchu. Oteplování planety nemá nic společného s Božím trestem – je to prostě důsledek lidské činnosti.

A je tu ještě jeden důvod, proč biblické chápání apokalypsy neodpovídá naší době: nebyla to jen předzvěst utrpení, ale také předzvěst šťastného konce, kdy lidé budou žít v míru a lev si lehne vedle ovce. My ale nemáme důvod se domnívat, že až život na planetě zničíme, nastane pro lidi nějaká šťastná epocha.

Existovala však doba, v níž bylo očekávání apokalypsy hybnou silou dějin a paradoxně se díky němu zrodila moderní Evropa. Bylo to zhruba mezi lety 1500 a 1700 našeho letopočtu – této době se věnuje americký historik John Jeffries Martin ve své knize s názvem A Beautiful Ending: The Apocalyptic Imagination and the Making of the Modern World (Krásný konec: Apokalyptická imaginace a vznik moderního světa).

Klíčový byl vynález knihtisku

Lidé v minulosti nežili s nadějí na pokrok, ale s „představou prozřetelnosti“ – tedy očekáváním, že se naplní

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Historie

Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější