Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce

Viktor Stretti, V kavárně (Café Lorraine), 1902, Národní galerie Praha
Viktor Stretti, V kavárně (Café Lorraine), 1902, Národní galerie Praha

Co vedlo Františka Kupku, Emila Fillu či Bohumila Kubištu k tomu, aby odložili paletu a štětec a místo toho se zachytili s cigaretou?

Národní galerie Praha připravila na podzimní sezonu výstavu zahalenou do jemného oparu a poetické atmosféry. Na výstavě V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce představuje tvůrce jako kuřáka cigaret, milovníka doutníků a dýmek a na více než dvou stech obrazů, soch, grafik, ale také na fotografiích, filmu a užitém umění ukazuje, jak tento typ autoportrétu vypovídal o proměně tradičně vnímaného umělce v nezávislého tvůrce. Exponáty ze sbírek Národní galerie Praha, včetně autorů jako Pablo Picasso či Edgar Degas, doplňují zápůjčky z českých sbírkových institucí a soukromých sbírek i významné zápůjčky ze zahraničí, například z Musée d’Orsay v Paříži, z Munch Musea v Oslu a dalších. Mnohá z děl jsou v České republice k vidění vůbec poprvé.

Výstava obsahuje díla od baroka až po meziválečné umění s důrazem na přelom 19. a 20. století. Moderní umělec je vyobrazen v kulturně-historickém kontextu a prizmatem kuřáckého gesta je naznačen jeho vztah k dobové společnosti. Na pozadí tehdejších názorů na kouření, značně odlišných od těch dnešních, se tu ukazuje, jak se tímto zobrazením umělec vyhraňoval proti stávajícím společenským pravidlům. Sondou do dobové kultury kouření je užitá tvorba a vystavené reklamy na tabákové výrobky. Vedle zásadních děl českých umělců – malířů Jana Kupeckého, Josefa Mánesa, Jana Preislera, Karla Hlaváčka, Františka Kupky, Bohumila Kubišty, Emila Filly, Adolfa Hoffmeistera, Jindřicha Štyrského a fotografů Františka Drtikola, Josefa Sudka či Jaroslava Rösslera – jsou na výstavě zastoupena také zvučná zahraniční jména – Édouard Manet, Edvard Munch a Pablo Picasso.

Jan Preisler, Autoportrét, 1902–1903, Národní galerie Praha

V uměleckých kruzích charakterizovaly cigarety, které se na trhu objevily až v poslední čtvrtině 19. století, bohéma trávícího čas po kavárnách popíjením alkoholu a kouřením tabáku. Cigareta doplňovala vzhled dandyho, elegantního muže vytříbených gest a mravů, jenž rozptyloval své smysly nejrůznějšími podněty z okolního světa, včetně tabáku, a zároveň nad světem zůstával povznesen. V tomto duchu se ve svých autoportrétech zachytili čeští malíři Beneš Knüpfer, Jan Preisler či Max Švabinský. Edgar Degas zase zobrazil španělského kytaristu s nonšalantním kuřáckým gestem a požitkářským výrazem ve tváři.

Bohumil Kubišta, Kuřák (Autoportrét), 1910, Národní galerie Praha

Moderní tvůrci přelomu 19. a 20. století se ve svých podobiznách vymezovali vůči tradičnímu pojetí umělce jako rukodělně pracujícího řemeslníka. S nenuceným gestem držícím cigaretu či doutník se stylizovali do postavy básníka, navazovali tak zejména na francouzské literární vzory Charlese Baudelaira a Stéphana Mallarméa. Hledali inspiraci v omamném opiu, hašiši a tabáku. Zobrazení snících a kouřících umělců promlouvala o pojetí jejich tvorby jako o tvůrčí činnosti, která se obrací do subjektivního světa snů a fantazie.

Zatímco umělci palety a štětce odkládali, umělkyně si měly své místo teprve vydobýt, a proto se s atributy své malířské profese nepřestaly zobrazovat. Málokterá umělkyně se tou dobou zachytila s cigaretou v ústech, přesto ale ve výtvarném umění nalezneme obrazy žen oddávajících se kouření nad šálkem kávy či skleničkou vína v kavárně, místě společenského života stírajícího genderové i sociální rozdíly. Čeští malíři Karel Špillar, Viktor Oliva či Viktor Stretti při svých cestách do Paříže, tehdejší metropole umění, toto téma zachytili ve svých obrazech. Na ženu kouřící na veřejnosti bylo tehdy pohlíženo jako na ženu mondénního způsobu života a uvolněných mravů. Tuto femme fatale, která svádí muže svým kuřáckým gestem, zachytil na plakátech na cigaretové papírky Job Alfons Mucha.

Odznakem moderního městského života se stala cigareta na začátku 20. století. Svět se zrychloval a společnost nahradila notně zdlouhavé kouření dýmky cigaretami, k jejichž vykouření stačil jen zlomek času. V meziválečném období se již nikdo nepozastavil ani nad kuřačkami a cigareta se stala součástí elegantního vzhledu žen i symbolem emancipace. Dýmka získala nový význam. Stala se zásadní pro kubismus, v kterém byla atributem intelektuální tvůrčí činnosti. Na svých obrazech ji opakovaně malovali Pablo Picasso či Georges Braque. Nalezneme ji i v díle Kuřák od českého malíře Bohumila Kubišty z roku 1910. Kubišta na něm zachytil svoji vlastní tvář, která se zkoumavě dívá směrem z obrazu. Dýmka podtrhuje vyznění podobizny jako přemýšlivého umělce, který se pustil na nesnadnou cestu hledání nového výtvarného výrazu. Moderní malířství vznikalo z kroužků dýmu.

Bohumil Kubišta, Kuřák (Autoportrét), 1910, Národní galerie Praha

Výstava V kroužcích dýmu je prvním výstavním projektem, který na toto téma Národní galerie Praha připravila. Díky mezioborovému zaměření, kombinujícímu dějiny umění a literatury s dějinami hmotné a vizuální kultury, jsou na výstavě k vidění také objekty vztahující se k historii kouření, jako jsou kuřácké předměty, lékařské příručky, populární spisy či karikaturní časopisy. Snahou je představit netradiční pohled na české moderní umění v mezinárodních souvislostech a současně využít stále aktuální a přitažlivé téma, jakým je moderní umělec a jeho umělecká tvorba.

V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce
23. 9. 2022–8. 1. 2023, Národní galerie Praha, Veletržní palác, 1. patro

Miloš Jiránek, Melancholický princ (Kuřák), 1897, Národní galerie Praha
Prezidentská Debata N
Nenechte si ujít prezidentskou Debatu N v kulturním centru Vzlet. V pondělí 5. prosince budete moci na vlastní oči posoudit schopnosti prezidentských kandidátů v horké fázi politické kampaně a navíc uslyšíte debatu odborníků, kteří na jejich vystoupení navážou. Vstupenky jsou k dispozici na GoOut.cz.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Muzea a výstavy

Výtvarné umění

Kultura, Mediální spolupráce

V tomto okamžiku nejčtenější