Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Spánek a škola: Posuňme začátek vyučování na devátou, jde o zdraví dětí

Nemohou za to, je to příroda. Foto: Adobe Stock
Nemohou za to, je to příroda. Foto: Adobe Stock

Komentář Ondřeje Šteffla: Příliš časné začátky vyučování jistě nejsou největším problémem českého vzdělávání. Ale co jím je? Jsou to osmiletá gymnázia, velké rozdíly v kvalitě škol, stárnoucí pedagogické sbory, platy, chybějící psychologové, špatná pověst pedagogických fakult, šikana ve školách, problémy inkluze, vysoká selektivita celého českého vzdělávacího systému? A tak je možné pokračovat dle libosti.

Potíž je v tom, že u naprosté většiny z nich nevíme, jaká opatření by s jistotou vedla k nápravě (i když mnozí si myslí, že vědí). A i kdybychom to věděli, bylo by ještě potřeba umět opatření realizovat. To však neplatí pro posun začátku vyučování. Škody, které nedostatek spánku páchá u dospívajících, jsou nepochybné, vědecky doložené. A dokázaná je i efektivita řešení, které se dá zavést celkem rychle, i když jistě ne snadno, a má značný potenciál zlepšit prakticky hned zdraví i studijní výsledky mladistvých.

Změny v RVP nebo zlepšení kvality pedagogických fakult se reálně projeví až za řadu let, a to ještě jen za předpokladu, že se podaří najít a implementovat správná a účinná opatření. Scott Carrell z katedry ekonomie z Kalifornské univerzity v Davisu píše: „Pozdější začátek výuky o 50 minut má v našem vzorku stejný přínos jako zvýšení kvality učitelů zhruba o jednu směrodatnou odchylku. Pozdější začátek výuky tedy může být nákladově efektivním způsobem, jak zlepšit výsledky žáků z řad dospívajících.“ A kolik desítek miliard by stálo zvýšení kvality učitelů zhruba o jednu směrodatnou odchylku? A věděli bychom vůbec, jak to udělat?

I tak bude ovšem obtížné a dlouhodobé začátek výuky v nějakém širším měřítku posunout. Má to totiž ohromnou řadu všelijakých překážek a souvislostí.

Jsou tak nastaveni

U dospívajících (12 až 19 let) dochází ke změnám cirkadiánního cyklu a tím k celkovému posunu spánku na později. Navíc na rozdíl od dospělých, kteří

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Školství

Komentáře, Věda

V tomto okamžiku nejčtenější