Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Doba temna jako ideologický výmysl

Dodnes zůstává fascinujícím Pekařův text z roku 1921, nazvaný jednoduše Bílá hora. Foto: Wikimedia Commons
Dodnes zůstává fascinujícím Pekařův text z roku 1921, nazvaný jednoduše Bílá hora. Foto: Wikimedia Commons

Kdo na Bílé hoře vlastně vyhrál? A bylo temno skutečně temnější než alternativy, jež se reálně nabízely? Ptá se v recenzi na knihu Temno historik Jakub Rákosník.

Ivana Čornejová, přední znalkyně raného novověku, vydala nenápadnou popularizační knížku v nakladatelství Paseka, nazvanou jednoduše „Temno“. Nemá ambici být polemikou ani přinášet nějaká nová zjištění. Spíše v populární formě širšímu publiku nabízí stručné shrnutí základní faktografie, přičemž se snaží vystříhat krajních interpretačních pozic, na které odborná historiografie a ještě více populárně naučná literatura byly v minulosti tak bohaté. Soustřeďuje se na širší souvislosti událostí a procesů, které bez dalšího nálepkujeme negativně.

Koniáš a jeho pálení knih je nám dodnes známým symbolem tmářství, nicméně rozhlédneme-li se po tehdejším Západu, šlo o běžnou praxi všech významných křesťanských konfesí, a nikoliv jen katolíků. Dodejme, že ani jiné velké kultury na tom nebyly lépe. Teprve osvícenství 18. století pálení knih překódovalo do dnešní formy, kdy je považujeme za projev barbarství.

Do narativu Ivany Čornejové nezapadá hluboko zakořeněná součást českého historického povědomí, že

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Historie

Literatura

Literatura faktu

Česko, Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější