Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Minulost, fakta a rozštěpení společnosti

Nemalá část knihy je věnována také Lukešově reflexi moderních českých dějin. Foto: Center for the Study of Europe Boston University
Nemalá část knihy je věnována také Lukešově reflexi moderních českých dějin. Foto: Center for the Study of Europe Boston University

Nástup doby postfaktické, dopady ekonomické a politické globalizace i českou sebestřednost popisuje v nové knize historik Igor Lukeš.

Igor Lukeš byl v našem prostředí primárně znám jako americký historik českého původu, zabývající se dějinami Československa 20. století. V posledních letech však o sobě stále více dává vědět i jako komentátor aktuálního dění a novinový glosátor. Nejprve na konci devadesátých let vyšel český překlad jeho knihy Československo mezi Stalinem a Hitlerem (Prostor 1999) a posléze česká varianta dalšího jeho díla, tentokrát o selhání americké diplomacie ve vztahu k Československu v éře třetí republiky, vydaná pod názvem Československo nad propastí (Prostor 2014). O této knize posléze proběhla ostrá polemika s některými českými historiky, kteří Lukešovi vytýkali přehlížení důležitých pramenů a účelovou interpretaci jiných. Navzdory tomu však i tito kritikové uznávají, že Lukeš patří k nejlepším stylistům mezi historiky soudobých dějin a dokáže vytvořit strhující a čtenářsky přitažlivý příběh. To ostatně osvědčuje i ve své publicistické tvorbě.

V letošním roce vydalo nakladatelství Maraton sbírku Lukešových esejů, úvah, glos a rozhovorů z dlouhého období let 2004–2021. Mnohé z nich byly přitom původně publikovány v méně známých periodikách, k nimž není úplně snadné se zpětně dostat, a i proto je jejich zařazení do knižního souboru užitečné. Ten navíc pokrývá relativně dlouhé časové období, a proto umožňuje sledovat vývoj autorových názorů i přesnost analýz a predikcí.

Přitažlivý název Dějiny a doba postfaktická jistě upoutá pozornost leckterého čtenáře, zajímajícího se o současné dění. Explicitní vysvětlení, proč je ochoten mluvit o době postfaktické, vyjádřil Lukeš v jednom ze svých komentářů z roku 2019. Zabýval se v něm výsledky vyšetřování vedeného Robertem Muellerem ohledně ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016. Konstatoval, že ve skutečnosti tyto výsledky vlastně zajímají jen málokoho, což je ovšem paradoxní jen na první pohled. „Evidentně žijeme v postfaktické době, protože většina občanů se rozhodla

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Historie

Literatura faktu

Česko, Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější