Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Na dezinformace je samotná pluralita názorů krátká. A dál?

Samotná mediální pluralita nedokáže reagovat na fundamentální změny v informačním prostoru, které urychlují šíření dezinformací. Ilustrace: Adobe Stock
Samotná mediální pluralita nedokáže reagovat na fundamentální změny v informačním prostoru, které urychlují šíření dezinformací. Ilustrace: Adobe Stock

Glosa Jonáše Syrovátky: Na dezinformace lze reagovat mnoha různými způsoby. Při vybírání toho nejvhodnějšího může pomoci ujasnit si, jakou hodnotu chceme bránit.

Dezinformace představují relativně široký pojem, jehož obsah se mění v různých kontextech. Šířením nepravdivých zpráv majících za účel manipulaci cílového publika se zabývají státy, armády nebo zpravodajské služby. Pro českou debatu je navíc typické, že se tento pojem vymanil z bezpečnostního kontextu a začal být používán jako lákavější synonymum pomluvy nebo negativní kampaně. Za šiřitele dezinformací tak mohou být označeni také političtí oponenti, média nebo soukromé společnosti.

Mnohoznačnost termínu dezinformace představuje značný hendikep při hledání řešení, jelikož se snadno může stát, že si různí účastníci diskuse nerozumějí. Jeden novinář kdysi autorovi řekl, že dle jeho názoru je jediným možným řešením problému dezinformací zajistit mediální pluralitu, která umožní zastoupení různých názorových proudů ve společenské debatě.

Netvrdím, že se jedná o přesvědčení zcela mylné, ale spíše

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Dezinformace

Glosa

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější