Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Znalci české literatury z celého světa se sjíždějí do Prahy. Jaký je stav současné bohemistiky a jaká její budoucnost?

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky se koná 27. 6. – 1. 7. 2022
VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky se koná 27. 6. – 1. 7. 2022

Jaký je zájem o českou literaturu a její studium doma i ve světě? Nejen o tom budou v Praze diskutovat bohemisté ze všech koutů světa včetně Japonska nebo Tchaj-wanu. Na VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky se sejdou 27. 6. – 1. 7. 2022. Pořádá ho Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, Filozofickou fakultou MU a Slovenskou akademií věd.

Čtyřdenní kongres, letos s titulem Na křižovatkách: koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě, je největší událostí literárněvědné bohemistiky. Kromě 147 přednášek čeká účastníky z osmnácti zemí bohatý doprovodný program přístupný i široké veřejnosti.

Vědkyně a vědci se budou zamýšlet nad stavem oboru ve světě i nad tím, jak je za hranicemi přijímána česká literatura. Alessandro Catalano, profesor české literatury na Univerzitě v Padově a překladatel, se ve své plenární přednášce pokusí říci, jaký je stav studia české literatury v zahraničí. Kenichi Abe z Tokia se naopak zaměří na autory, kteří sice píšou česky, ale předmětem jejich zájmu je kultura jiné země, jako například Petra Hůlová a její román Paměť mojí babičce. Více než 140 dalších příspěvků se dotkne metodologie bádání o literatuře, a to i na pomezí dalších oborů, nezpracovaných okruhů českých literárních dějin, literárních institucí doma i ve světě apod.

Alessandro Catalano, profesor české literatury na Univerzitě v Padově a překladatel, bude letos jedním z klíčových řečníků kongresu. Foto: Vendula Trnková, Kongres světové literárněvědné bohemistiky

Kafka v arabštině, Havel ve vietnamštině?

Kongres nabízí i doprovodný program pro širší veřejnost. Kdo jsou nejčtenější autorky a autoři v arabštině, vietnamštině, čínštině a dalších jazycích? Jaké výzvy představuje překlad do těchto jazyků a jak je přijímáno jejich dílo? Na tyto otázky budou hledat odpovědi aktéři debaty s názvem Hašek, Havel, Hrabal… a dál? Česká literatura a bohemistika mimo Evropu a Ameriku v knihovně Václava Havla 29. června od 16 hodin.

Ve čtvrtek 30. června budou v Senátu PČR u kulatého stolu diskutovat vědci s českými politiky a představiteli státních institucí o situaci bohemistiky ve světě, jejích rizicích a příležitostech. Diskusi zahájí předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil a náměstek ministra školství Václav Velčovský.

V pátek 1. července se bude konat diskuse o řadě Česká knižnice, která již 25 let přináší komentovaná, kriticky připravená díla spisovatelů z českých zemí, a jejím přínosu kultuře četby a kánonu v dnešní době.

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky se koná 27. 6. – 1. 7. 2022

Bohemisté se potkají po více než čtvrtstoletí od chvíle, kdy po pádu železné opony mohli společně k jednomu stolu usednout všichni badatelé o české literatuře a řešit minulost i aktuální stav vlastního oboru. „Věřím, že na konci společných jednání VI. kongresu světové literárněvědné bohemistiky budou mít představy jeho účastníků o stavu i výhledech našeho oboru i o cestě, již od roku 1995 do současnosti urazil, jasnější kontury,“ dodává ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR Petr Šámal.

Kongres se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu Miloše Vystrčila, předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové, ministra kultury Martina Baxy a primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba.

Více informací najdete na webu kongresu.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Literatura

Kultura, Mediální spolupráce

V tomto okamžiku nejčtenější