Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Život dětí a jejich rodičů v proměnách staletí: co je vlastně normální?

Podle názoru francouzského historika Philippa Arièse chybělo ve středověku respektování specifik dětství. Foto: Europeana
Podle názoru francouzského historika Philippa Arièse chybělo ve středověku respektování specifik dětství. Foto: Europeana

Spíše než jako šťastný věk bezstarostnosti se dětství ve vzdálenějších staletích může jevit mnohem více jako pouhá riskantní a strastiplná cesta k dospělosti.

Historie se už dávno nezabývá jen dějinami válek, mezinárodními vztahy, údajnými velikány dějin či sepisováním mravokárných pojednání o „pravdách“, jež nesmí být znásilňovány ani zamlčovány. Během druhé poloviny 20. století se naopak staly běžným a stále populárnějším předmětem zkoumání dějiny každodenního života obyčejných i těch méně obyčejných lidí.

Proto stěží někoho může překvapit, že třeba i takové dějiny dětství dnes čítají již tak širokou nabídku titulů, že ani specialista ji není schopen v detailu prostudovat celou. Rovněž domácí dějepisectví nabídlo v loňském roce rozsáhlou syntézu dějin dětství v českých zemích v podání sedmi autorek a autorů pod vedením profesorky Mileny Lenderové v tematické řadě Velkých dějin zemí Koruny české, vydávaných nakladatelstvím Paseka.

Tuto tematiku učinil populární francouzský historik Philippe Ariès, který v roce 1960 vydal dodnes hojně diskutovanou knihu Život dítěte a rodiny za starého režimu, v níž vyslovil kontroverzní tezi o tom, že dětství v našem smyslu slova se utvářelo teprve v souvislosti s modernizací, ne dříve než v 17. století. Podle jeho názoru ve středověku chybělo respektování specifik dětství. S jistým zjednodušením lze říct, že dítě do sedmi let bylo vnímáno jako malý dospělý, zatímco od sedmi let již patřilo do světa dospělých.

Od vydání zmíněné knihy se navzájem přebíjejí autority historiografie rozdělené do dvou nesmiřitelných táborů. Na jedné straně stojí stoupenci

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Historie

Literatura faktu

Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější