Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Protinacistický odbojář, mukl a katolický duchovní, který pochopil, v čem je budoucnost církve a náboženství

Seriál Česká inteligence 20. století: Věřící katolíky jeho generace čekal nebanální život. Narodili se do církve, která se právě fatálně politicky zapletla s habsburskou dynastií a po vzniku republiky jen taktak chytila druhý dech. I potom však zůstala ve společnosti konzervativní složkou, která se často vůbec viditelně nesnažila srovnat krok se všemi prudkými změnami světa. Když s nástupem totalit členové církve ztratili kontakt s progresivními proudy na Západě (které tam vyústily v Druhý vatikánský koncil), zdálo se, že se definitivně ocitnou na slepé vývojové koleji. Byli to ale lidé jako Josef Zvěřina (1913–1990), tedy ti, kteří nejdéle ze všech zůstali zavření v komunistických kriminálech, kdo právě za mřížemi pochopili, že budoucnost náboženství není v autoritativnosti. Že církev může uspět tím spíš, čím blíž bude obyčejným lidem.

„Byl to zřejmě nejvýznamnější katolický teolog, kterého jsme v Čechách v dvacátém století měli,“ řekl o něm Tomáš Halík. Ještě víc než systematika, kterou Zvěřina vypracoval, však na lidi působila jeho odvaha, organizační schopnosti a také charisma. Desítky významných lidí hovořily o tom, jak je ovlivnil. Vždycky když mohl volit mezi psaním a rozdáváním sebe sama mezi lidmi, volil lidi. Protože ale svět není spravedlivý a texty váží víc než paměť, odešla bohužel velká část Zvěřinova charismatu spolu s ním.

Kdyby se poměry ve střední Evropě vyvíjely kontinuálně a normálně, asi by se v druhé polovině dvacátého století stal jedním z nejvlivnějších duchů v české společnosti. Měl k tomu všechny předpoklady: v třicátých letech vystudoval filozofii a teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě, po válce k tomu přidal studium dějin umění v Paříži a druhý doktorát na Univerzitě Karlově v Praze.

Měl mnohem větší než jen kněžské schopnosti

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Česká inteligence

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější