Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

„Naše práce je někdy jako detektivka.“ Našli jsme jedinou vystudovanou epidemioložku v covidovém roce

Michaelu Špačkovou přivedlo k epidemiologii mimo jiné poutavé vyprávění jejího profesora o vymýcení pravých neštovic. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N
Michaelu Špačkovou přivedlo k epidemiologii mimo jiné poutavé vyprávění jejího profesora o vymýcení pravých neštovic. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Zatímco v chirurgii, neurologii nebo kardiologii získají každý rok atestaci desítky lékařů, obor epidemiologie absolvovala v prvním covidovém roce jediná lékařka. Michaela Špačková v rozhovoru s Deníkem N vysvětluje, proč nešla jako všichni její spolužáci do nemocnice nebo na ambulanci.

Na co se v rozhovoru ptáme:

  • Co láká lékařku na oboru hygiena a epidemiologie.
  • Proč je o tuto oblast tak malý zájem.
  • Jaké obory šli studovat její spolužáci z medicíny.
  • Co může udělat stát pro to, aby byla epidemiologie atraktivnější.

Jste jedinou absolventkou oboru hygiena a epidemiologie ve školním roce 2019/2020. To je běžné i v jiných oborech medicíny, že za rok získá atestaci jediný člověk?

Ne, to vůbec není běžné. Myslím si, že v tomto je obor epidemiologie bohužel hodně unikátní.

Jak vypadalo studium o jednom posluchači? To jste seděla sama na přednáškách? Byly semináře jen pro vás?

Ne. U specializačního studia lékařů nejsou přednášky a semináře povinné, povinný je pouze specializační kurz před samotnou atestací, seminář ze základů zdravotnické legislativy a kurz lékařské první pomoci.

Jinak student v průběhu specializačního vzdělávání pracuje na zvoleném oddělení, jen je pod dozorem a má stanovené výkony, které musí udělat. Prochází takzvaným kolečkem na pracovištích, která jsou určena podle zvolené specializace.

V mém případě to byl tříletý pobyt na pracovištích ochrany veřejného zdraví a povinná doplňková praxe na chirurgii, interním a infekčním oddělení, mikrobiologii a v poradnách veřejného zdraví. Takže se nedá mluvit o tom, že bych se během studia cítila nějak osamělá.

Co vaši spolužáci z medicíny? Nikdo z nich neuvažoval o tom, že by šel studovat stejný obor jako vy?

Ne, nikdo. Nejvíc z nich si vybralo interní medicínu, praktické lékařství, chirurgii, radiologii, gynekologii a pediatrii. Jsou dnes specializovaní odborníci, někteří primáři či docenti a mnozí mají soukromé praxe.

V rozhovoru se jedná výhradně o názory Michaely Špačkové, nejde o stanoviska Státního zdravotního ústavu, jehož je zaměstnankyní.

Vás ale přitáhla zrovna hygiena. Proč?

Měla jsem v průběhu studia velké výhrady k tomu, jaké jsou mezilidské vztahy v nemocnicích. Ať už mezi lékaři a pacienty, ale také mezi zdravotníky. Říkala jsem si, že se do nemocničního prostředí nechci zapojit, aby

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Covid-19

Rozhovory

Zdravotnictví

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější