Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Podcenili jsme, jak tvárné jsou digitální technologie. Jsou vždy tím, čím chceme, aby byly, říká přední světový odborník na jejich kontrolu

Viktor Mayer–Schönberger na konferenci Retail Summit v Praze. Foto: Blue Events.
Viktor Mayer–Schönberger na konferenci Retail Summit v Praze. Foto: Blue Events.

V dnešní době je člověk v pokušení říci, že lidé nejsou a nebudou racionální, přesto zůstávám optimistou, říká oxfordský profesor Viktor Mayer-Schönberger, specialista na kontrolu informačních technologií. „Věci se vyvíjejí dopředu. Ale pomalu, mnohem pomaleji, než jsem doufal.“

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

  • Kam se vytratilo nadšení pro fenomén „big data“, který byl před deseti lety nejdůležitějším pojmem digitálních technologií.
  • Proč by data neměla exkluzivně patřit firmám, které si na ně dělají nárok.
  • Co to je informační moc a jak by se měla regulovat.

Dnes je Viktor Mayer-Schönberger známý především jako autor popularizačních bestsellerů, které se dají těžko žánrově zařadit. Česky vyšla jeho kniha Big Data (2014, spolu s Kennethem Cukierem) věnovaná tehdy zcela novému fenoménu „velkých dat“, který vznikl, když cena pořizování a ukládání počítačových dat klesla k nule. Tehdy panovalo v části odborné veřejnosti přesvědčení, že se tím lidstvu otevírá nová studnice znalostí, protože z obrovských datových objemů půjdou chytrými postupy vytěžit informace, které nám dosud unikaly. Dnes toto nadšení poněkud ochladlo, zároveň se ale takové postupy běžně používají, jen se od nich už většinou nečeká nic úplně převratného.

Další významný titul, pod nímž je Viktor Mayer-Schönberger podepsán, se jmenuje Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age (Vymazat: o hodnotě zapomnění v digitální době) a zabývá se přehlíženým problémem až příliš dokonalé paměti internetu, kde se dá zpětně dohledat úplně vše, co jím kdy prošlo. To je historicky bezprecedentní stav, argumentuje Mayer-Schönberger, a zdaleka ne vždy žádoucí.

Jeho předposlední kniha se jmenuje Framers a zabývá se tvůrčím myšlením. V zásadě jde o doplněk či zkorigování „velkých dat“ – automaticky se nevymyslí nic, zásadní význam mají lidé, kteří dovedou zasazovat věci do nových souvislostí, „rámovat je“, odtud název.

Úplně nejnovější knihy Viktora Mayer-Schönbergera, která vyšla před několika dny, jsme se dotkli v následujícím rozhovoru.

Hovořili jsme spolu na nezvyklém místě: v salonku pražského Kongresového centra, jehož celou jednu stěnu tvoří obrovské okno skýtající výhled, který zná každý, kdo někdy jel či šel přes Nuselský most. Není druhé místo v Praze, odkud byste měli tak velkou část historického i novějšího města jako na dlani. Bylo to v pauze odborné konference Retail Summit 2022, setkání „největších hráčů B2C trhu“, jak to popisuje pořadatel, společnost Blue Events. Viktor Mayer-Schönberger byl hlavním řečníkem konference věnované tomu, jak účinněji prodávat koncovým zákazníkům. Velké panorama tisíciletého města tomu dodávalo působivý kontrast.

Co se stalo s velkými daty – s pojmem big data? Před deseti lety jste značně přispěl k celosvětovému zájmu o ně. Dnes se vytratila ze seznamu důležitých témat a zdá se, že už příliš nezajímají ani vás.

Big data jsou jednou z kapitol ve velké knize vývoje lidstva. Když jsem tady v Praze, musím myslet na osvícenství, na některé ze základních hodnot tvořících Evropu, naši civilizaci. Osvícenství je postaveno na přesvědčení, že světu můžeme aspoň trochu

Dobří přátelé vám sdílejí kvalitní informace

paterajan1@... vám daruje následující článek Deníku N, který je jinak za platební bránou. Přečtete si ho zdarma jen po zadání vašeho e-mailu, který slouží jako ochrana před šířením našeho obsahu bez kontroly. Váš e-mail bude použit pouze pro odemčení článku a nabídku zvýhodněného předplatného. Pokud ji ani po měsíci nevyužijete, smažeme ho z databáze. Možnost odemykat placené články Deníku N mají všichni členové Klubu N.

Můžete také .

Rozhovory

Věda

V tomto okamžiku nejčtenější