Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Odpověď obchodní společnosti Gerhard Horejsek a spol., s. r. o., podle tiskového zákona

Zveřejňujeme odpověď podle tiskového zákona, kterou Deníku N prostřednictvím svého právního zástupce zaslala společnost Gerhard Horejsek a spol., s. r. o., a to v reakci na článek Podnikatel půjčil peníze šéfovi ústecké ODS, pak na jeho radnici dostával zakázky bez soutěže a epizodu Studia N Jak získat zakázky od litoměřické radnice. Podle zákona je vydavatel povinen odpověď zveřejnit, pokud se jím zveřejněné sdělení „dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby“. Zveřejnění odpovědi neznamená, že by se s jejím obsahem redakce ztotožňovala. V případě zmíněného textu i dílu Studia N si za zveřejněnými informacemi beze zbytku stojíme.

Odpověď obchodní společnosti Gerhard Horejsek a spol., s. r. o.:

Dne 16.02.2022 v 06:10 hod. byl na internetových stránkách Deníku N publikován článek s názvem „Podnikatel půjčil peníze šéfovi ústecké ODS, pak na jeho radnici dostával zakázky bez soutěže“ a dále ve stejný den ve 13:50 hod. byl na internetových stránkách https://denikn.cz zveřejněn rozhovor mezi Filipem Titlbachem a reportérkou Eliškou Hradilkovou Bártovou pod názvem „Dnes o tom, jak získat zakázky od litoměřické radnice“.

Článek i rozhovor obsahovaly nepravdivá tvrzení a nepodložené hodnotící soudy, podle kterých se obchodní společnost Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. měla podílet na střetu zájmů při uzavírání smluv s Městem Litoměřice a díky střetu zájmu a privilegovanému postavení neoprávněně od města získávat zakázky.

Vztah mezi vedením, resp. zaměstnanci obchodní společnosti Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. a Městem Litoměřice nikdy nebyl jiným než na profesionálním, žádné jiné vazby mezi radnicí a společností nejsou a ani nikdy nebyly.

Veškeré zakázky mezi obchodní společností Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. a Městem Litoměřice nikdy nedosáhly výše a rozsahu uváděného v článku a rozhovoru. Výše uváděné v článku a v rozhovoru zdaleka nedosáhly objemem ani zakázky mezi všemi obchodními společnostmi, ve kterých pan Gerhard Horejsek vlastní podíl, ať už se podílí na jejich fungování či nikoliv, a mezi Městem Litoměřice a jim založenými subjekty.

Obchodní společnost Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. nikdy Městu Litoměřice neprodala žádný elektromobil. Údajný prodej dvou automobilů těsně pod hodnotou 2 mil. Kč nikdy neproběhl.
Smlouva na leasing 10 elektromobilů uzavřená na základě veřejné soutěže nepřesáhla částku v článku uváděných 3 mil. Kč, byla uzavřena pod částkou předpokládanou zadávací dokumentací.
Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že Město Litoměřice za posledních 5 let realizovalo zakázky ve výši téměř 0,5 miliardy korun (u tohoto čísla vycházíme z celkového obratu města). Obchodní společnost Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. z těchto zakázek realizovala zakázky v objemu pouze 4,8% (2,56% přímým zadáním). Navíc pro společnost ve stejném období tyto zakázky představovaly pouze
0,24% jejího obratu.

V článku vykonstruované zneužívání privilegovaného postavení je pro společnost nepochopitelné, neboť v celkovém obratu společnosti se jedná o marginální zakázky, které se na jejím zisku téměř vůbec nepodílejí.

Není pravdou, že se společnost Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. k danému článku odmítla vyjádřit, pouze jí k tomu nebyl dán přiměřený časový prostor a zároveň nebyla informována o tom, kdy bude článek vydán. Podrobnější vyjádření a shrnutí jednání s Městem Litoměřice obchodní společnost Gerhard Horejsek a spol., s. r. o. zveřejnila v tiskovém prohlášení na svých internetových stránkách.

Gerhard Horejsek a spol., s. r. o.“

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější