Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Planetu přebírají mileniálové. Spolu s nimi „poteče“ doleva, ale tradiční strany při tom mine

Je jim jedno, kde zrovna jsou. Pracovat pomocí laptopu mohou odkudkoliv. A zároveň přitom dbají, aby jejich existenci přežila planeta pokud možno bez větších šrámů. Foto: Fototolia
Je jim jedno, kde zrovna jsou. Pracovat pomocí laptopu mohou odkudkoliv. A zároveň přitom dbají, aby jejich existenci přežila planeta pokud možno bez větších šrámů. Foto: Fototolia

Komentář Jiřího Pehe: S nástupem mileniálů, tedy lidí, kteří dosáhli dospělosti na přelomu tisíciletí, už demokratická politika nikdy nebude, co byla. Politické strany, které se utěšují tím, že i oni zestárnou, a pak je začnou volit, jsou odsouzeny k zániku. S touto generací vstupujeme do světa jiného způsobu komunikace i politických postojů.

Od pádu bipolárního světa v roce 1989 byly napsány stovky důležitých knih snažících se postihnout změnu, která se začala odehrávat před našima očima. Pád železné opony otevřel politická stavidla pro ekonomickou a technologickou globalizaci, kterou dál urychlovaly objevy nových komunikačních technologií, rozšíření internetu a vznik sociálních sítí.

Už na začátku 70. let minulého století přišel americký politolog Daniel Bell s teorií post-industriálních společností (které tehdy začaly na Západě vznikat), v nichž se určující hybnou silou stával terciární sektor, v němž hrály důležitou roli komunikace a individuální kreativita. Bell i další teoretici předvídali, že hierarchické struktury rozhodování industriálního věku – jak v hospodářství, tak v politice – budou stále více nahrazovány fungováním v sítích.

Americká politoložka Anne-Marie Slaughterová pak o tři desetiletí později ukázala v knize Nový světový pořádek, jak se sítě coby určující způsob fungování moderních společností začaly prosazovat i v architektuře mezinárodních vztahů. Popsala, jak na základě sílící nadnárodní spolupráce různých složek vlád a státní správy národních států vzniká husté předivo nadnárodních pravidel hry a jak raketově roste počet mezinárodních organizací ve všech sférách lidské činnosti.

Politici národních států sice dál mluví o národních zájmech a suverenitě, ale ve skutečnosti se různé úrovně státní správy stále více nadnárodně integrují ve prospěch mezinárodně sdílených pravidel hry. Podle Slaughterové tak vznikají sítě sítí, které už de facto v nadnárodní sféře fungují často nezávisle na státech, z nichž vznikly.

Tekuté politické uspořádání

Akcelerující globalizace a rychlé technologické změny navíc začaly ovlivňovat i fungování politiky na národní úrovni. Jedním z jevů je postupný úpadek

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Názor

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější