Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Základem fašismu je válka. Denacifikovat potřebuje Putinovo Rusko

Putin, který označuje demokraty za fašisty, sám buduje režim mající výrazné fašistické rysy. Foto: Tomáš Hrivňák
Putin, který označuje demokraty za fašisty, sám buduje režim mající výrazné fašistické rysy. Foto: Tomáš Hrivňák

Komentář Petra Placáka: Současná kremelská soldateska, její vůdce a jeho média nadávají sousedům, kde se rozvíjí pluralitní společnost, do fašistů, které je nutno zničit. Navazují tím jen na starou praxi bolševiků, kteří od počátku 20. let minulého století častovali touto nadávkou všechny ty, kteří stáli komunistům v cestě na jejich pochodu do budoucnosti.

Ve zvrácené leninské dialektice bylo dobro, které se snažilo zlepšit stávající svět, místo aby vyvolalo revoluci, tím největším zlem. Naopak zlo urychlující zánik dosavadního, po všech stránkách zkaženého světa bylo kladnou hodnotou, kterou bylo zapotřebí podpořit na všech stranách. Nejperfidnější podoba fašismu se tak skrývala v sociální demokracii, která zradila proletariát, když smiřovala dělnickou třídu s buržoazií, což nebyl zločin, ale smrtelný hřích.

Lenin to v roce 1920 na druhém sjezdu Kominterny, kde instruoval zástupce evropských levicových radikálů, jak postupovat proti parlamentním režimům, řekl zcela otevřeně:Parlament se nesmí za žádných okolností stát dějištěm boje za reformy, za zlepšení životních podmínek dělnické třídy. Jedinou otázkou je, jak využít státních zařízení buržoazie k jejímu vlastnímu zničení.“

Všechny demokratické a reformní síly, které usilovaly o sociální mír a konsenzus uvnitř společnosti, stejně jako mezi národy, byly fašistické síly, které bránily přechodu společnosti do komunistického ráje budoucnosti. Nejzákeřnějšími zbraněmi fašistické reakce tak byly mír a prosperita, které brzdily chod dějin. V tomto apokalyptickém duchu označovali komunisté Společnost národů, založenou v reakci na hrůzy první světové války, za hlavní nástroj imperialistického (rozuměj fašistického) pacifismu, který z falešných pozic brání rozvratu, zkáze a chaosu, občanské a jiné válce. „Všechno, co pomáhá revoluci, je morální, všechno, co jí překáží, je nemorální a zločinecké,“ tvrdil otec totalitarismu Lenin, podle kterého „darebák může být ten, koho potřebujeme právě proto, že je darebák“.

Leninovy teze si můžeme demonstrovat i na tuzemských reáliích – tedy na „fašistické“ Masarykově

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Názor

Ruská válka na Ukrajině

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější