Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Není vám současný stav vzdělávacího systému FUK? Cesty ke změně hledá Festival umění a kreativity ve vzdělávání

Foto: DOX
Foto: DOX

Jak se připravit na výzvy dnešního i budoucího světa? Co a jak (se) učit v mnohdy těžkopádném školním systému? Pro všechny, kterým to není FUK, je určen druhý ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání, který organizují Centrum současného umění DOX a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání ve spolupráci s platformou uMĚNÍM. Festival umění a kreativity ve vzdělávání FUK proběhne od 2. do 22. února 2022, online i offline. Zapojeno je přes 30 kulturních subjektů napříč republikou a účastníky čeká více než 110 festivalových aktivit.

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměl místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce,“ pronesl už před pěti staletími Jan Amos Komenský. A jak se ve škole cítí vaše děti? Proč nedokáže vzdělávací systém reagovat na měnící se potřeby společnosti? Proč je tak náročné ho inovovat a v čem nás může inspirovat umění?

Foto: DOX

Ukazuje se, že učení prostřednictvím umění a uměleckého myšlení má velice široký potenciál. Zapojení umění do procesu učení, tzv. kreativní učení, vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Jde o mezioborový přístup, který pohlíží na člověka jako na celek a rozvíjí ho po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické i fyzické. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

„Dosud nevyužitý potenciál vidíme také v díle a celostním přístupu Jana Amose Komenského k člověku. V cílevědomé tvořivé činnosti viděl Komenský nejlepší nástroj utváření vztahů člověka ke světu už před pěti sty lety,“ říká Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacích a rodinných programů Centra DOX. Festival se zabývá mimo jiné tím, jak vnímal Komenský kreativitu, a snaží se zpřístupnit jeho vizi prostřednictvím umění bez používání vyprázdněných pojmů.

Program je připraven pro rodiče, rodiny s dětmi, dospívající, učitele, školy, odborníky a veřejnost. Přinese workshopy, přednášky, debaty, kulaté stoly, představení a rodinné dílny z oblastí výtvarného umění, designu, hudby, tance, divadla, literatury, historie, digitálních médií či společnosti. Školy si v období festivalu mohou objednávat programy za zvýhodněných podmínek. Festival bude zahájen online 2. února 2022 v 18.00 netradiční prezentací zapojených organizací a představením programu.

Foto: DOX

„Máme radost, že se v letošním roce festival rozšířil i do regionů, a tak mohou zájemci navštívit programy pro veřejnost ve Sladovně Písek, v 8mičce v Humpolci, Moravské galerii v Brně nebo ve Veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Ve spolupráci s Galerií Sladovna vytvoříme pod vedením režiséra a scénografa Tomáše Žižky v Písku a Praze dvě umělecké Laboratoře Komenský, ve kterých mimo jiné proběhne 15. února paralelní workshop propojený telemostem a diskuse na téma kreativního přístupu ke vzdělávání Jana Amose Komenského,“ přibližuje Marie Pánková z platformy uMĚNÍM.

Jakou roli hrají ve vzdělávání síla a význam příběhu? To objasní 9. února v DOXu James Lawlor z organizace Narrative 4, který společně s českou koordinátorkou Lucií Laitlovou představí metodiku vzdělávacího projektu založeného na konceptu sdílení příběhů a radikální empatie.

Co je to wellbeing žáků a proč je důležité se jím zabývat? Na to se pokusí odpovědět 17. února francouzský dětský psycholog Boris Cyrulnik. A 21. února budou odborníci a umělci diskutovat o tom, jak u dětí nezabít talent, ale naopak jej včas podpořit.

Cílem festivalu je seznámit širokou veřejnost s konceptem kreativního učení a představit bohatou nabídku programů organizací ze sítě uMĚNÍM.

Kompletní program najdete na fuk.education a v události na Facebooku.

Foto: DOX

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Výtvarné umění

Kultura, Mediální spolupráce

V tomto okamžiku nejčtenější