Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Fejeton Evy Kiesler Klementové: Hledá se hrdina

Daniel Landa se prozíravě nepouští na tenký led racionální argumentace a věcného dokazování. Tím přesvědčivější však pro svou cílovou skupinu je. Ilustrační foto: ČTK
Daniel Landa se prozíravě nepouští na tenký led racionální argumentace a věcného dokazování. Tím přesvědčivější však pro svou cílovou skupinu je. Ilustrační foto: ČTK

„Organizuje se vesele dál ve víře v samospasitelnou účinnost masové akce, aniž dochází byť jen v nejmenším k uvědomění okolnosti, že ty nejmocnější organizace se mohou uskutečňovat jen ve vůli nějakého osobního mluvčího, který se případně nezastaví před ničím, a její program se musí skládat z utopických, pokud možno chiliastických představ, které jsou jasné i té nejnižší inteligenci (a právě té!).“ C. G. Jung: Přítomnost a budoucnost

Na monitoru počítače běží video a v něm exhibuje pan Landa. Má úporný výraz tělocvikáře ze základní školy. Mluví o věrnosti, cti, lásce a Janu Žižkovi z Trocnova. Na dalším videu se noří se svými následovníky do studené Vltavy. Jindy postává u hrobu Karla Hynka Máchy s patetickým výrazem a prskavkami v rukou. Lze se jen dohadovat, jaké dílo slavného romantika bezvlasý muž upřednostňuje. Obligátní Máj? Nebo snad, neovlivněn módní vlnou korektnosti, Cikány? Snad dokonce, šibal jeden, není stržen expresivitou Máchových deníčků?

V jednom má ve všech plamenných projevech jasno – ONI jsou proti NÁM. Omezují naši svobodu a lžou nám, ale my se nedáme. Janek Žižkojc

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Fejeton

Život za covidu

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější