Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Mobilní data: drahá, nebo levná? CEVRO Institut vydal první analýzu telekomunikačního sektoru v Česku

Mobilní data – téma, na které má názor téměř každý. Hlavně na cenu a kvantitu.

V posledních poslaneckých volbách se téma dostalo i do slibů několika politických stran. Přitom průměrná cena za gigabajt dat přenesených přes mobilní telefon klesla v Česku za dekádu o téměř 90 procent. Vyplývá to z analýzy Telekomunikace v České republice, kterou nedávno zveřejnila vysoká škola CEVRO Institut. Spoluautorem studie je Aleš Rod, který působí také jako ředitel výzkumu Centra ekonomických a tržních analýz. „Na jedné straně poskytovatelé služeb musí hodně investovat, zkvalitňovat nabídku a dodržovat přísnou regulaci. Na druhé straně ovšem toto nepromítají do rostoucích cen, ale ceny klesají,“ říká. Přesto si podle něj Česká republika musí dát pozor na to, aby se v kvalitě sítí nepropadla na chvost Evropy.

V analýze uvádíte, že české mobilní sítě jsou velmi kvalitní. Z čeho to vyplývá? A jak jsme na tom ve srovnání třeba s Německem?

My jsme v rámci naší analýzy samozřejmě neměřili kvalitu tak, že bychom používali nějaké měřicí přístroje. Ale odkázali jsme se na dlouhodobé analýzy respektovaných institucí. Jednou z nich je analýza společnosti OpenSignal, která po měření ve druhé polovině roku 2017 zařadila Českou republiku na desátou příčku v dostupnosti sítě a na 18. příčku v rychlosti sítě z 88 analyzovaných zemí.

A to je dobrý výsledek?

Ta kombinace, kdy v obou těchto sledovaných charakteristikách se Česká republika pohybuje na špici, z ní bez nadsázky dělá zemi s jednou z nejlepších sítí na světě. Dost často se v mezinárodním srovnávání ostatních charakteristik, například cen nebo typových balíčků, pokrytí a kvalita sítě neuvádějí. To je ale důležité třeba u zmíněného Německa, kde pokrytí LTE internetem není zdaleka tak husté jako v České republice (přehledné mapy pokrytí nabízí mobilní aplikace ZDE). V Německu je naprosto běžné, že lidé, kteří cestují i na dálnicích, nemohou třeba používat on-line navigace, protože tam nedosáhne mobilní pokrytí. Upřímně řečeno, to by českému spotřebiteli určitě nevonělo a operátoři by to měli okamžitě na talíři.

Takže je Česko na rozvoj digitální ekonomiky dobře připravené, nebo přece jen někde zaostává?

Bohužel v této oblasti platí, že nemůžeme rychle se vyvíjející svět zastavit a říct: „Fajn, udělali jsme, co jsme potřebovali, jsme dobře připravení, pojďme si vydechnout.“ Připravuje se nástup 5G technologie, tedy nástup sítí páté generace. Můžeme říct, že sice síť v České republice je velmi kvalitní, ale pokud se ta kvalita nebude zlepšovat, nebude se chytře investovat do optimální struktury sítě tak, aby byla kombinací pevného připojení a mobilního připojení, tak se může stát, že v budoucnu české sítě narazí na svůj strop.

Kolik zákazníci platí za mobilní služby, jak se české ceny v posledních letech změnily?

V naší studii jsme udělali jednoduché srovnání, které se zaměřilo na vývoj průměrné maloobchodní ceny za provolanou minutu. Mezi lety 2006, kdy průměrná provolaná minuta stála 4 koruny a 84 haléřů, a 2016, kdy průměrná provolaná minuta poprvé klesla pod jednu korunu a stála už jen 98 haléřů, došlo k dramatickému poklesu cen o zhruba 80 procent.

Dobře, ale jak je to s cenou mobilních dat?

Pokud se budeme bavit o cenách mobilního internetu, tak z našeho porovnání průměrné ceny za jeden gigabajt přenesených dat můžeme odvodit, že mezi lety 2008 a 2017 ta cena klesla o více než 88 procent. Můžeme tak konstatovat, že v telekomunikačním odvětví dochází k rozevírajícím se nůžkám. Na jedné straně poskytovatelé služeb musí hodně investovat, zkvalitňovat nabídku a dodržovat přísnou regulaci. Na druhé straně ovšem toto nepromítají do rostoucích cen, ale ceny klesají.

Ale neděje se toto i v jiných technologických oblastech?

Zaměřme se na srovnání s ostatními síťovými odvětvími a vezměme si mediánovou mzdu domácnosti, tedy středovou mzdu domácnosti. Mezi lety 2007 a 2016 se kupní síla takové domácnosti změnila o tolik, že: domácnost si může koupit o 39 procent více benzinu, o zhruba 5 procent více elektřiny a o 510 procent více provolaných minut. Když bychom pro srovnání vzali do úvahy vodné a stočné, tak tam se cena vyvíjí negativně a domácnosti si mohou koupit o 21 procent méně vody než v roce 2007.

A co to podle vás ukazuje?

Z toho je krásně vidět, že máme růst nákladů, růst požadavků na kvalitu a kvantitu na straně jedné a na druhé straně stále klesající ceny, ze kterých musíte ty investice i náklady jako poskytovatel telekomunikačních služeb zaplatit.

Pak se ale nabízí otázka, jak to bude v budoucnu, jak se mobilní operátoři k takovému trendu postaví? Když mluvíte o tom, že náklady rostou a ceny pro zákazníky klesají…

To řešení je dvojí. První jsou úspory z rozsahu. To znamená maximálně využít každou už investovanou korunu k tomu, aby se předešlo nutnosti investovat korunu další. Druhá věc je maximální efektivita. Pokud by byla nákladová strana operátorů zatěžována třeba tím, že by tu byla nějaká drakonická regulace, byrokracie nebo třeba i to, že povolení na stavbu nové antény by trvalo dlouhé měsíce, tak to jsou všechno věci, které vážou peníze a zvyšují vám náklady, které musíte promítat do cen.

Ondřej Luštinec, Vodafone

Inzerce, Věda

V tomto okamžiku nejčtenější