Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Silný příběh ve filmu vydá za tisíc slov. Žáky zaujme a přiblíží důležitá témata dnešního světa

“Efektivně strávená hodina,” pochvalují si učitelé výuku s dokumentárním filmem

“Za jaké přečiny, přestupky či trestné činy byste udělili tyto tresty: pokuta, 5 let, 20 let, doživotí?” otevírá svoji hodinu na Karlínské obchodní akademii v Praze učitelka Zuzana Paseková. Po krátké anketě mezi studenty, během které získá jejich pozornost, může přistoupit k hlavní náplni dnešní hodiny – promítání dokumentárního filmu Ztracená duše národa: Ztráta slušnosti od Olgy Sommerové.

Ten je spolu s dalšími více než třemi stovkami filmů dostupný registrovaným vyučujícím zcela zdarma na audiovizuálním portálu JSNS.CZ, vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni. A to není vše – ke každému filmu jsou na webu k dispozici také výukové spoty, interaktivní aplikace, pracovní listy nebo informačními materiály. “Zapojení dokumentárního filmu do výuky výrazně oživilo naše hodiny OSV (osobnostní a sociální výchovy). Umožnilo mi ukázat dětem jiné světy, historii. Autenticky. Líbí se mi, že filmy nejsou stylizované, že v nich najdu to podstatné,” pochvaluje si Leona Vyvialová ze základní školy Chýně v okrese Praha-západ. I ona ve svých hodinách s materiály od JSNS pravidelně pracuje. “Jeden tematický den jsme postavili právě na promítání různých vašich filmů. Vytvořili jsme takové multikino ve škole, děti si samy vybíraly, co chtějí vidět, jaké téma je zajímá. Měli jsme zhruba 15 filmů o různých zemích, využili jsme připravené materiály z nabídky JSNS a přidali i naše zeměpisné informace. Výstupem byla celosvětová mapa,” uvádí příklad zapojení audiovizuálních materiálů do výuky Leona Vyvialová.

Autentické a atraktivní příběhy žáky zaujmou

S portálem JSNS.CZ pracují v současné době vyučující a žáci na více než 4000 českých školách. Ve svých hodinách vyučující využívají atraktivní audiovizuální lekce s dokumentárními filmy a metodickými materiály, které se vztahují k různým tématům – ať už jde o lidská práva, rozvojová témata, mediální vzdělávání nebo moderní československé dějiny. Všechny lekce a materiály jsou dostupné online a jsou prakticky využitelné do hodin prezenční i distanční výuky.

Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS společnosti Člověk v tísni.

“Silné příběhy dokumentárních filmů, ve kterých navíc často vystupují jako hrdinové děti a mladí lidé, žáky zaujmou, obrací jejich pozornost k důležitým a přitom mnohdy opomíjeným tématům,” myslí si Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu JSNS. A dodává: “Filmy vyvolávají otázky, otevírají diskusi, vedou žáky k obhajování vlastních postojů a zároveň i k respektování názorů svých spolužáků.” V nabídce portálu mohou vyučující najít film, který se hodí právě k tomu tématu, který s žáky probírají. “Atraktivní a prakticky využitelné materiály pro vlastní výuku najdou na portále vyučující mnoha předmětů – například českého jazyka, dějepisu, občanské výchovy a základů společenských věd, výtvarné výchovy nebo informatiky – to své si najde každý pedagog,” dodává Strachota. Důležité je, že audiovizuální zpracování tématu navodí v žácích zvědavost a zaujetí, které za pomoci doprovodných materiálů může vyučující v hodině dále rozvíjet.

Naučit se diskutovat a naslouchat si

Základem audiovizuálních lekcí z nabídky JSNS.CZ jsou většinou dokumentární filmy, které otevírají žákům i učitelům dveře do reálného světa, látka dostává reálné obrysy. “Řekla bych, že pro většinu studentů je doplnění výuky o dokumentární film v mnohém smysluplnější a snazší na pochopení než učení se nekonečně dlouhých nicneříkajících definic z učebnice. Žákům je téma předáno lidskou formou, a to jim do života dá mnohem víc,” myslí si o výuce s dokumentárním filmem Gabriela Kačmářová, studentka třetího ročníku Gymnázia Jana Palacha v Praze. A její spolužačka Ema Richterová ji doplňuje: “Díky dokumentárním filmům můžeme nahlédnout do míst a situací, do kterých bychom se normálně nedostali. Ať už se jedná o dokumentární film o místech na jiných kontinentech nebo film o významné osobnosti. Na těchto hodinách mě baví, že se pak většinou ve třídě rozvine k tématu zajímavá diskuse.”

Jak na následnou diskuzi či práci s emocemi, kterou každý film po zhlédnutí v divácích vyvolá, pomáhají vyučujícím odborníky připravené a v praxi vyzkoušené materiály a postupy. “Nejvíce na webu JSNS.CZ oceňuju právě to, že jsou materiály ucelené a že jsou tzv. teacher-friendly. Můžu celou aktivitu vzít a mám připravenou metodiku pro svoje hodiny,” pochvaluje si v úvodu článku zmíněná Zuzana Paseková ulehčení přípravy samotné hodiny za pomoci doplňujících materiálů, které jsou dostupné u každého filmu na portálu JSNS.CZ. Vyučující mezi nimi najdou například didaktické materiály, přehled nejčastějších otázek a odpovědí a doporučené aktivity do hodiny k zařazení před i po projekci filmu.

 

Mediální výchova nejsou jen dezinformace

Lekce z oblasti mediálního vzdělávání jsou už několik let na portálu JSNS.CZ těmi nejpřehrávanějšími. A v době distanční výuky jejich obliba u učitelů (ale i u rodičů) ještě vzrostla.  Podle studie EU Kids Online 2020 tráví české děti ve věku 9–16 let na internetu průměrně 172 minut denně. To jsou téměř tři hodiny čistého času v online prostředí.

“Je samozřejmou úlohou rodiče učit své děti pohybovat se ve skutečném světě. Dětem radíme, s kým je bezpečné se bavit a s kým ne, doprovázíme je do školy a bojíme se, když do ní jdou poprvé sami. Stejně bychom je měli doprovázet i ve světě virtuálním, který je podobně komplikovaný jako svět skutečný. Je naší úlohou děti vést a pomoct jim zorientovat se v tom obrovském prostoru plném zákoutí a nástrah. Proto je nutné začít s mediální výchovou už na nižším stupni základních škol,” myslí si Michaela Trnková, vedoucí týmu Mediálního vzdělávání v JSNS. Na tuto situaci reaguje svojí nabídkou portál JSNS.CZ animovaným seriálem V digitálním světě, který nabízí vyučujícím návod, jak mluvit o chytrém a bezpečném pohybu v online prostředí právě s nejmenšími žáky.

“Každý den jsme zahlceni obrovským množstvím informací. Umět jednotlivá sdělení kriticky zanalyzovat by měla být základní schopnost každého z nás, jinak můžeme lehce uvěřit dezinformacím a lžím,” myslí si o nutnosti mediálního vzdělávání Adam Kühn z Gymnázia Jana Palacha. Právě schopnost posoudit důvěryhodnost nalezených informací, nastavit si zdravou hranici mezi časem stráveným online a offline, učení se kritickému myšlení nebo využívat sociální sítě a internet bezpečně. To je jen stručný výčet oblastí, kterými se zabývá mediální vzdělávání, a to napříč různými předměty. V českém jazyce lze zkoumat strukturu zprávy a komentáře, informatika je vhodná například pro výuku bezpečného pohybu v online prostoru, v matematice se můžu s žáky učit interpretovat grafy z médií.

“Z průzkumu Mediální gramotnost středoškoláků a jejich postoje k médiím (2018) například vyplývá, že většina žáků má nízké povědomí o tom, jak fungují vyhledávačů a sociální sítě. Také posuzování důvěryhodnosti jednotlivých sdělení je pro ně složité,” doplňuje Trnkovou ředitel programu JSNS Karel Strachota. A dodává: “Pro starší žáky tak máme k dispozici materiály, které se věnují jak mediální gramotnosti obecně, jako je třeba velmi populární Kovyho mediální ring, tak ty, které se zaměřují na konkrétní problémy při pobytu dětí na internetu a sociálních sítích, jako je třeba výuková videohra Digistories: NelaTa žáky atraktivním způsobem seznamuje s tématem kyberšikany,” představuje některé z materiálů z okruhu mediálního vzdělávání Strachota.

Některé z vybraných lekcí – jako například oblíbené Kovyho mediální ring nebo série V digitálním světě – jsou zároveň dostupné i pro veřejnost. “Z online bezpečnosti jsme viděli snad už vše, z mediální gramotnosti asi taky. Všechny třídy na druhém stupni mají seriál Kovyho mediální ring povinný,” zakončuje Leona Vyvialová ze základní školy Chýně.

 

 

Podpořte vznik nových knih o prezidentu Zemanovi
Miloš Zeman už brzy nebude prezidentem. Je to významná chvíle. Chvíle jako stvořená pro významné počiny. V Deníku N chceme vydat dvě výjimečné knihy od Jana Kudláčka a Zdislavy Pokorné a vy nám s tím můžete pomoci.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Inzerce, Mediální spolupráce

V tomto okamžiku nejčtenější