Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Jeffrey Sachs: Dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 žádné finanční překážky nebrání

„Nejsem zastáncem amerického primátu,“ říká Sachs.Foto: ©WTO/Jay Louvion
„Nejsem zastáncem amerického primátu,“ říká Sachs.Foto: ©WTO/Jay Louvion

Pokud budou společnosti hluboce rozděleny, nebudou schopny uskutečnit žádnou ucelenou transformaci jakéhokoliv druhu, protože protesty, nestabilita, hádky o to, kdo má z čeho prospěch a kdo jen ztráty, zmaří jakoukoliv systematickou a koherentní změnu, říká vlivný americký ekonom Jeffrey Sachs.

Jeffrey Sachs již více než tři desetiletí dokáže vyhmátnout nejzajímavější otázky hospodářské politiky – a ty se všechny v současné krizi očividně sbíhají. Na konci 80. let se zabýval makroekonomickou stabilizací a zkrocením překotné inflace. Od roku 1989 radil různým vládám při ekonomickém přechodu od komunismu k liberální demokracii, kterýžto model je dnes právě v některých z těchto zemí ohrožen a na Západě zpochybňován.

Poté se pustil do rychle se rozvíjejícího oboru makroekonomie zdraví a pak do ekonomického rozvoje v širším slova smyslu. Pracoval jako zvláštní poradce hned několika generálních tajemníků OSN, nejprve pro Rozvojové cíle tisíciletí zaměřené na vymýcení chudoby, poté pro následné Cíle udržitelného rozvoje.

V tomto rozhovoru mluví Sachs s Martinem Sandbuem, ekonomickým komentátorem FT pro evropské záležitosti (jenž v minulosti Sachsovi pomáhal jako rešeršér) o velkých globálních ekonomických výzvách. Především však hovoří o tom, čeho je třeba dosáhnout na konferenci COP26 (Rozhovor vznikl ještě před závěrem konference v Glasgow, pozn. red.), aby se svět dostal na správnou cestu ke zvládnutí změny klimatu.

Podle Sachse by výsledkem měl být závazek, že svět jako celek dosáhne do roku 2050 čistých nulových emisí uhlíku. K tomu by mimo jiné byl potřeba ambicióznější závazek Číny, která nyní tvrdí, že uhlíkové neutrality dosáhne o deset let později. Sachs se optimisticky domnívá, že Čína se k tomuto kroku odhodlá, protože Peking vidí příležitosti v poskytování dekarbonizačních technologií.

Rozhovor vyšel původně 26. října 2021 ve Financial Times. Přeložil jej Viktor Janiš. Je součástí série konverzací mezi špičkovými komentátory Financial Times a předními ekonomy na téma hospodářského zotavení z koronavirové pandemie.

Schvaluje také plán Mezinárodní energetické agentury na dosažení uhlíkové neutrality, který obnáší okamžité ukončení investic do průzkumu nových ložisek ropy a zemního plynu. Sachs v duchu Johna Maynarda Keynese optimisticky vyhlíží budoucí ekonomické příležitosti. Zásadní změna naší energetiky podle něj nemusí být na úkor hospodářského blahobytu. Z technického hlediska není důvod, proč bychom nemohli dosáhnout uhlíkové neutrality i hospodářského růstu.

Na politiku však nahlíží pesimističtěji a Spojené státy hodnotí obzvláště sžíravě. Tvrdí, že za stávající nevraživost vůči Číně může především Washington a americká elita. Podle Sachse je snaha čelit vzestupu Číny jak pokrytecká, tak jalová. Místo toho se vyslovuje pro intenzivní spolupráci s Čínou, a to na celosvětové úrovni, na problémech, které se týkají nás všech, a zároveň volá po překonání ekonomických a sociálních rozdílů, které vyplynuly z přechodu na ekonomiku založenou na znalostních službách.

Rád bych slyšel váš názor na ekonomickou realizovatelnost uhlíkové neutrality. Nakolik je dosažitelná, respektive nakolik je slučitelná s pokračujícím růstem?

Za prvé, máme

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Klimatická krize

Rozhovory

Česko, Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější