Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Člověk je složitější než ideologie. Proč číst Fjodora Michajloviče Dostojevského

František Foltýn: Dostojevskij (1922). Obraz ze sbírky Moravské galerie v Brně. Repro: Moravská galerie
František Foltýn: Dostojevskij (1922). Obraz ze sbírky Moravské galerie v Brně. Repro: Moravská galerie

Polemika: 10. listopadu vydal Deník N rozhovor Radima Kopáče s Martinem C. Putnou Lidský život je příliš krátký na to, abychom jej marnili s Dostojevským. Dvě století s toxickým spisovatelem. Na rozhovor přišla řada reakcí, pozitivních i kritických. Z těch druhých jsme vybrali dvě, které doplňují zveřejněný rozhovor a nabízejí jiný pohled na slavného ruského spisovatele – tento text z pera Petra Beneše a text Anežky Kotoučové.

Autora, ale ostatně žádného člověka nelze spravedlivě hodnotit podle jeho jednotlivých názorů. Myslím, že (provizorní, samozřejmě) cestou k chápání umělce může být zkoumání základních obrazů otvírajících jeho dílo. A schopných soustředit bez nároku na definitivní harmonii jeho mnohdy rozporné postoje. To má jen málo společného se strukturalistickým setrváváním uvnitř textu, zároveň to ale umožňuje vnímat vztah textu, života, společnosti neideologicky, bez násilného přiložením idejí zvnějšku na dílo. A to i tehdy, když jsou to ideje samotného autora.

Takovými notoricky známými obrazy otvírajícími adekvátně textu dílo Fjodora Michajloviče Dostojevského jsou existenciální zážitek (téměř dokonané) popravy, dětský zážitek s vlídností mužika k malému dítěti, zkušenost z evropské cesty konfrontující vnitřní svobodu a důstojnost člověka s davovými orgiemi konzumní zábavy na světové výstavě úspěchů a pokroku civilizace v Londýně v sousedství neuvěřitelné bídy duchovní i hmotné, hráčská vášeň (umožňující současně vnímat sílu i slabost vášní a vůle), mnohonásobný zážitek smrti blízkých (nejdramatičtěji zachycený při bdění u mrtvoly první ženy v dopise baronu Vrangelovi, kde je smrt blízkého, trápeného, trápícího a milovaného člověka východiskem k úvaze o 

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Literatura

Komentáře, Kultura

V tomto okamžiku nejčtenější