Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Maskulinita není toxická, muž nemusí být chlapákem. Povoleny jsou slzy i „six pack“

Prostředí toxické maskulinity zpravidla vytváří ti, kteří si sami svým mužským statusem nejsou příliš jistí. Foto: Joel Bengs, Unsplash
Prostředí toxické maskulinity zpravidla vytváří ti, kteří si sami svým mužským statusem nejsou příliš jistí. Foto: Joel Bengs, Unsplash

Komentář Pavla Houdka: V diskusi o podobě současného mužství se stále častěji objevuje pojem toxická maskulinita. Bývá to chybně vysvětlováno tak, že dnes je téměř nevhodné být pravým mužem. Ale není to pravda, mužnost není na odstřel. Jen některé její projevy ubližují všem kolem – a mužům samotným nejvíc.

toxické maskulinitě je poslední dobou hodně slyšet. Spousta lidí, dost možná záměrně, tento termín spojuje s odporem k činnostem doposud vyhrazeným mužům, nebo dokonce jejich zakazováním, ať už to jsou bojové sporty, nebo třeba i grilování. Stručně řečeno, s odporem k maskulinitě jako takové. Pojem toxická maskulinita ale označuje něco úplně jiného.

V sousloví toxická maskulinita je „toxická“ přídavným jménem, označujícím konkrétní typ maskulinity. Neznamená, že mužnost jako taková je na odstřel, ale pouze to, že určitý způsob projevu mužnosti negativně ovlivňuje nejenom jeho nositele, ale i okolí a celou společnost.

Sankce za jiné mužství

Maskulinita je toxická tehdy, pokud jsou její projevy vyžadovány jako standard mužství, od něhož se bez sankcí nelze odchýlit. Toxicita maskulinity se projevuje právě v tom, že její nositelé agresivně odmítají jakoukoliv jinou podobu mužství.

A muže, kteří se od té správné maskulinity odchýlí, podrobují sankcím. Ty mohou mít různou podobu, od posmívání přes různou formu šikany až po přímé fyzické napadení.

Skutečný muž, který o své maskulinitě nepochybuje, nemá potřebu hlídat míru chlapáctví u ostatních. Ti druzí nedostatek jistoty ohledně svého mužství o to víc maskují rigiditou. Foto: Austin Distel, Unsplash

Pojďme si to ukázat na příkladu. Představte si hubeného hocha s dlouhými vlasy, který ve škole na tělocviku nechce hrát s klukama fotbal, ale raději by šel s holkama trénovat gymnastiku. Co ho asi čeká? V lepším případě posměch a nadávky do „buzerantů“, v horším v šatně po tělocviku nebo odpoledne po škole pár výchovných pohlavků nebo ran pěstí.

Odchylky od jasných rolí toxická maskulinita prostě neodpouští. Muž má být silný, agresivní, heterosexuální. A když není, tak to není chlap a je potřeba mu to dát náležitě najevo. Už vidíte tu toxicitu? Toxická maskulinita je špatná proto, že nás všechny zbavuje možnosti volby.

Ženy mají být slabé a pasivní. Ale nejsou

Každý člověk by měl mít možnost svobodně rozvinout svůj potenciál a věnovat se tomu, co ho baví, naplňuje a dává mu smysl. Bez toho, aby poslouchal urážky a odsudky, aby byl vylučován z kolektivu, čelil šikaně.

Maskulinita, která je toxická, se také projevuje velmi specifickým vztahem k ženám. Ty jsou a mají být

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Názor

Komentáře

V tomto okamžiku nejčtenější