Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Úředníci nemohou očekávat, že jejich práce bude ceněna jako ta lékařů nebo učitelů, říká první „superúředník“ Postránecký

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N
Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Doby z Rakousko-Uherska nebo první republiky, kdy úředníci byli váženým stavem a mohli si dát i na náhrobek, že byli úředníky, jsou dávno pryč, říká Josef Postránecký. Od roku 2015 zastával roli vůbec prvního „superúředníka“ české státní správy, dnes působí na ministerstvu vnitra jako státní tajemník. Jak hodnotí zákon o státní službě a jak reaguje na kritiku, že politickým zásahům do státního aparátu dostatečně neoponoval? „Od počátku jsem s kritickým pohledem počítal a věděl jsem, že mě budou kritizovat za špatnou podobu zákona, byť jsem u něj nebyl,“ popisuje situaci bývalý náměstek ministra vnitra pro státní službu.

Co se 1. ledna 2015 se zákonem o státní službě v každodenní praxi změnilo?

Máme za sebou více než šestiletou zkušenost, která se mimochodem promítala i do postupných novelizací zákona. Nicméně z hlediska fungování státní služby a státní správy je třeba říct, že to postupné naplňování směřovalo ke zvýšení kvality a efektivnosti výkonu státní správy, zákon měl státní správu více profesionalizovat, stabilizovat a jedním z často diskutovaných cílů je i její depolitizace. Vždy jsem zdůrazňoval a budu zdůrazňovat tyto vrcholné cíle, které se postupně naplňují. Některé třeba více a rychleji, některé pomaleji, ale zkušenosti z jiných zemí, které za sebou mají už desítky let státní služby, ukazují, že často to je nejen běh na dlouhou trať, ale vlastně trvalý proces.

Které z cílů se podle vás podařilo naplnit?

V každém případě dochází ke zvýšení profesionalizace i stabilizace. Úředníci jsou povinni plnit řadu povinností, které jsou pro ně nové, musejí mít příslušné úřednické zkoušky, procházejí pravidelným služebním hodnocením, které má poukázat nejen na to, co dělají dobře a co se třeba pak promítne i do jejich odměňování pozitivním směrem, ale také na nedostatky v jejich práci. A hledat cesty k jejich zlepšení.

Často se zmiňuje, že zákon stabilizaci trochu přehnal a zaručuje úředníkům jisté pevné místo v pozicích, ve kterých přešli pod státní službu anebo pokud se na tyto pozice nově dostali. Třeba služební hodnocení, kárné řízení nebo systemizace ukazují, že i stabilizace má určité meze. Na druhé straně je to jeden z mnoha předpokladů pro zvýšení kvality veřejné správy, protože plnění často velmi složitých úkolů vyžaduje i dlouholeté zkušenosti jak u vedoucích, tak řadových zaměstnanců. Mají-li jistotu, pracují-li dobře, že na daném místě budou moci působit, nepochybně se to promítá i do kvalitnější práce a lepšího plnění úkolů.

Depolitizace je cíl, který všichni musejí mít na paměti trvale. Jestli někdo předpokládal, že zavedeme

Tento článek je exkluzivní obsah pro předplatitele Deníku N.

Rozhovory

Speciál o státní správě

Česko, Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější