Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Jste síť

Myšlenka, že já je síť a proces, je pravděpodobnější, než si možná myslíte. Foto: Daria Shevtsova
Myšlenka, že já je síť a proces, je pravděpodobnější, než si možná myslíte. Foto: Daria Shevtsova

Člověka nelze redukovat na jeho tělo, mysl nebo určitou společenskou roli. Nově vznikající teorie sebepojetí tuto složitost zohledňuje, píše v eseji filozofka Kathleen Wallace.

Kdo jsem? Tuto otázku (a hodně podobných) si pokládáme všichni. Je moje identita dána mou DNA, nebo se na ní nejvíce podepsala výchova v dětství? Mohu se změnit, a pokud ano, do jaké míry? Mám jen jednu identitu, nebo jich mohu mít víc? S takovými otázkami, které jsou důležité pro naše rozhodování a interakci s okolním světem, se filozofie potýká od svého počátku.

Sókratés se domníval, že bez porozumění sobě samému nemůžeme pořádně vědět, jak žít a jak žít dobře se sebou samým i s ostatními. Sebeurčení závisí na sebepoznání, na poznání druhých a světa kolem nás. Dokonce i způsob vládnutí má svůj základ v tom, jak rozumíme sami sobě a lidské přirozenosti. Otázka „Kdo jsem?“ má tedy

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Esej

Česko, Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější