Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Soukup měl utajenou firmu na Kypru, proteklo přes ni více než půl miliardy. Mluvili jsme i s bílým koněm

Jaromír Soukup v jednom ze svých pořadů. Zdroj: screenshot TV Barrandov
Jaromír Soukup v jednom ze svých pořadů. Zdroj: screenshot TV Barrandov

Majitel TV Barrandov skrytě ovládal kyperskou firmu, ze které a do které odtekly stovky milionů korun z jeho českých společností. Jak exkluzivně zjistil Deník N, téměř deset milionů z daňového ráje směřovalo přímo k Soukupovi. Daňová optimalizace, nebo dokonce praní špinavých peněz, naznačují odborníci.

V jednom ze svých prosincových pořadů majitel televize Barrandov Jaromír Soukup sděluje svým divákům: „Skoro všechny velké firmy, které mají sídlo v některém z daňových rájů, si takzvaně optimalizují daně. Všichni tihleti fešáci nás všechny obírají…“

Firmy z daňových rájů, které nazývá „daňovou žumpou“, si vzal znovu na mušku před měsícem. „Je to vlastně taková legální zlodějina, ta daňová optimalizace,“ vysvětluje na obrazovce Soukup a poukazuje na to, že v případě takových společností nelze dohledat vlastníky. „Jestli to není proto, že ty firmy vlastní někdo, o kom nemáme vědět,“ dodává.

Jako by úplně zapomněl, že o tři tisíce kilometrů dál, na okraji kyperského hlavního města Nikósie, sídlí jedna nenápadná skořápková firma Generra Limited. Identitu jejího skutečného vlastníka kryjí dva bílí koně, podle zjištění Deníku N však minimálně v letech 2013 a 2014 tuto firmu ovládal – Jaromír Soukup. A lze předpokládat, že za ní stojí dodnes.

(V placené části článku najdete podrobnou vizualizaci kyperských transakcí Jaromíra Soukupa.)

Podle dokumentů, které se Deníku N podařilo shromáždit, vlastnil Soukup zmíněnou kyperskou firmu prokazatelně v době, kdy v ní došlo ke stamilionovým transakcím z jeho českých firem na Kypr a zase zpět. Přičemž jde jen o „půjčky“ za období tří let, ke kterému jsou dostupné údaje.

Pokud Soukup v převádění peněz pokračoval i v dalších letech, lze předpokládat, že celková suma, která přes tuto offshorovou společnost protekla, bude reálně mnohonásobně vyšší.

Redakce Deníku N se opakovaně pokoušela Jaromíra Soukupa kontaktovat s žádostí, aby své kyperské angažmá objasnil, Soukup však telefon nezvedal a žádosti o schůzku nechal bez odezvy. „Děkuji za vaše otázky i za váš neutuchající zájem o mou osobu. Jen je mi líto, že nepracujete v nějakém deníku, jehož prodeje na stáncích jsou vyšší než pár stovek kusů. Lichotilo by mi to i v případě, kdyby se nejednalo o deník, potažmo redaktory, kteří nejenomže překrucují pravdu, ale zcela zaslepeni svou ideologizací si ohýbají informace zcela podle svých potřeb,“ vzkázal nakonec redakci Soukup. Na konkrétní položené dotazy ohledně své kyperské firmy a transakcí s ní spojenými však již nereagoval.

Redakce oslovila několik předních auditorů a analytiků, kterým předložila dokumenty Soukupovy kyperské firmy k nahlédnutí. „Tyto půjčky, které putují z Česka na Kypr a pak zase zpět, mohou podle mého názoru sloužit k daňové optimalizaci,“ komentuje zjištění Deníku N jeden z předních auditorů Lukáš Pečeňa. „Rozhodně by tyto transakce měly zajímat český finanční úřad. Ten by měl ověřit, zda výše úroků byla v místě a čase obvyklá, a také se ptát, jaké byly skutečné důvody transakcí.“

Obdobný názor sdílí také analytik Transparency International (TI) Milan Eibl. „Je zarážející, že skupina největší české mediální agentury si napříč svými společnostmi přerozděluje peníze skrze kyperskou firmu, která uvádí jiné majitele, než skutečně má,“ upozorňuje Eibl. „Je zde mnoho varovných znaků, že se jedná pouze o prázdnou schránku, která operuje za účelem daňové optimalizace, v extrémním případě by se mohlo jednat i o pračku špinavých peněz.“

Všichni oslovení odborníci se současně shodují, že bez podrobnějších podkladů není možné objasnit smysl a pozadí těchto transakcí. Právě proto by se podle jejich názoru tímto případem měly zabývat české státní orgány.

Průtokový ohřívač peněz

Dopátrat se toho, že Jaromír Soukup vlastní firmu v daňovém ráji, není vůbec jednoduché. Vše totiž nasvědčuje tomu, že se velmi snažil, aby jeho jméno zůstalo před zraky veřejnosti důkladně skryto.

V úředních záznamech na Kypru Soukupovo jméno u společnosti Generra Limited, která byla založena v roce 1999, vůbec nefiguruje. Oficiálně tuto firmu od počátku vlastní dvě Kypřanky – Andrea Papadopouluová a Iliana Chatzisavaová. Při bližším pohledu na jejich historii se ukazuje, že obě v minulosti figurovaly ve více než 500 společnostech a v současné době zastávají posty ve více než stovce z nich. Lze se proto domnívat, že jsou jen nastrčenými vlastníky, jejichž úkolem je krýt identity skutečných majitelů.

Tuto hypotézu ostatně jedna z formálních majitelek Soukupovy firmy, Andrea Papadopouluová, v telefonickém rozhovoru s Deníkem N potvrzuje. „Přesně tak,“ reagovala na dotaz, zda je pouze „nastrčeným“ vlastníkem, přičemž skutečným majitelem je někdo jiný. „Kyperské zákony umožňují, abychom takovouto službu poskytovali, naši klienti ji využívají a my se neptáme po důvodech proč. Mohu tak být majitelkou mnoha společností najednou, přičemž reálným vlastníkem je někdo jiný. Víc k tomu nemohu říci,“ vysvětlila.

V případě firmy Generra Limited odkrývají clonu vytvořenou dvojicí nastrčených osob až auditorské zprávy, které má Deník N k dispozici. A zmíněné dokumenty hovoří jasně: „Konečnou ovládající osobou, která vlastní 100 procent akcií této společnosti (Generra Limited – pozn. red.), je Jaromír Soukup z České republiky.“

Informace o Soukupově vlastnictví kyperské firmy. Zdroj: auditorská zpráva, Deník N

Právě Soukup a síť jeho firem jsou také hlavním jmenovatelem drtivé většiny transakcí, ke kterým přes tuto offshorovou společnost ve sledovaném období let 2012 až 2014 docházelo. Během něj putovalo z Česka do této kyperské schránky 11,5 milionů eur (299 milionů korun), dalších 2,6 milionů eur (67,6 milionů korun) přišlo z neidentifikovatelné zahraniční společnosti. Celkem se tak v Soukupově kyperské firmě během tří let nashromáždila suma ve výši 14,1 milionů eur (366,6 milionů korun). Opačným směrem z Kypru do Česka odteklo 11,1 milionů eur (288,6 milionů korun).

Podle odborníků, kterým dala redakce do finančních dokumentů společnosti Generra Limited nahlédnout, měla tato firma v podstatě jedinou funkci – přijímat a poskytovat půjčky. Tato činnost tvořila 96 procent všech jejích dohledatelných finančních aktivit v daném období.

„Aktiva firmy tvořily jen pohledávky a závazky, firma neměla žádný hmotný ani nehmotný majetek, jen tři zaměstnance (pravděpodobně jen administrativní) a ředitel firmy dostával plat pouhých 900 eur ročně (23 tisíc korun),“ vypočítává analytik TI Eibl důvody k pochybnostem nad pravým účelem Soukupovy kyperské společnosti. „Jeví se jen jako prázdná schránka, která sloužila jako ‚průtokový ohřívač‘ peněz,“ uzavírá.

Soukupovo minové pole

Z dostupných dokumentů také vyplývá, že kyperský auditor, který měl za úkol finanční výkazy Soukupovy kyperské firmy zkontrolovat, nedostal od jejích zástupců k jednotlivým transakcím potřebné doklady. „Vedení společnosti nám neposkytlo dostatečné a vhodné auditorské doklady k ověření existence, přesnosti a ocenění pohledávek a závazků,“ uvádějí auditoři společnosti Primus ve své zprávě k účetní závěrce Generra Limited.

Vzhledem k tomu auditoři nemohli ani vyslovit odborný závěr k finanční situaci této společnosti. Pouze konstatují, že „existují pochybnosti o schopnosti firmy pokračovat dál v podnikání“.

„Celá finanční situace společnosti Generra připomíná nevybuchlé minové pole,“ podotýká analytik Eibl. „Většina financí skrz společnost pouze protéká a v drtivé většině jsou na obou stranách firmy vlastněné Soukupem. Také s ohledem na to, že auditoři nemohli ani ověřit existenci půjček, by si celé toto kyperské schéma zasloužilo pozornost finančních úřadů,“ shoduje se s již citovaným auditorem Pečeňou.

Do ráje…

Obraz Soukupových finančních operací přes Kypr tak lze poskládat pouze z informací, které sama firma auditorům poskytla. Z nich vyplývá, že v letech 2012 až 2014 získala kyperská Generra Limited nejvyšší půjčku od české společnosti Médea Research. Firma, která se zabývá průzkumy veřejného mínění, poslala na Kypr v roce 2013 7,6 milionu eur (197,6 milionu korun).

V dané době tuto českou firmu ovládal Jaromír Soukup přes společnost Médea a její zisk tehdy činil pouhých 36 tisíc korun. Ještě více zarážející je skutečnost, že se kyperská „půjčka“ ve vyúčtování české firmy v daných letech vůbec neobjevuje.

„Na konci roku 2013 ani 2014 taková pohledávka v účetní závěrce společnosti Médea Research nefiguruje,“ říká nad dokumenty této firmy analytik společnosti CRIF Jan Cikler.

„Můžeme se domnívat, že se jedná pouze o účetní chybu,“ konstatuje analytik Eibl, „nicméně vzhledem k ostatním varovným znakům to může také ukazovat na pokus o zakrytí uvedených finančních transakcí kupříkladu před finančními úřady.“

V roce 2012 jsou zaznamenány další dvě významné půjčky ve výši 1,2 milionu eur (31,2 milionu korun), respektive 1,8 milionu eur (46,8 milionu Kč) od Soukupových strategických společností – Empresa Media a Médea. Zajímavé je, že ve stejném roku jsou evidovány také půjčky opačným směrem z kyperské firmy těmto společnostem.

Empresa tak na Kypr poslala 1,2 milionu eur (31,2 milionu Kč), aby se jí odtamtud vrátilo přes 5 milionů eur (přes 137 milionu korun). Médea poskytla kyperské firmě půjčku 1,8 milionu eur (46,8 milionu Kč), opačným směrem pak přiteklo přes čtyři tisíce eur (104 tisíc korun).

Přes 600 tisíc eur (15,8 milionu korun) pak v tomtéž roce činila půjčka od další ze Soukupových firem Médea Consulting, kterou tehdy spoluvlastnil s bývalou manželkou. Téměř 2,6 milionu eur (67,6 milionu korun) se dostalo do kyperské schránky v roce 2012 také od neidentifikovatelné společnost Blincort Trading Ltd. Firmu s takovým názvem mezinárodní vyhledávače vůbec neevidují, nelze tak dohledat, kdo za ní stojí, a kdo tedy tuto částku Soukupovi vlastně poslal.

… a zase zpět

Opačným směrem, tedy z Kypru do Česka, směřovaly půjčky nejen již zmiňovaným klíčovým subjektům Soukupova impéria – firmám Empresa Media a Médea –, ale také dalším šesti jeho firmám. A také přímo k Soukupovi.

Zdaleka nejvyšší částka byla ve sledovaném období evidována v roce 2012, kdy Generra Limited půjčila, jak už bylo zmíněno výše, Soukupovu vydavatelskému domu Empresa Media 5,3 milionu eur (137,8 milionu korun).

Další významná částka 2,6 milionu eur (67,6 milionu korun) pak v roce 2014 putovala do české společnosti IMP, která se zabývá pronájmem nemovitostí. O rok dříve směřovalo 1,3 milionu eur (33,8 milionu korun) do další Soukupovy české společnosti Médea Promotion. Ostatní půjčky pak mířily ještě do Soukupových firem Médea Art, Media View, MPG Czech Republic a Stanford.

Přímo Jaromír Soukup získal ze své utajené kyperské schránky v roce 2012 půjčku přes 367,4 tisíce eur (9,5 milionu korun). K čemu tyto peníze sloužily a odkud vlastně byly, Soukup odmítl objasnit.

Pouze jediný převod směřoval mimo Soukupovo portfolio – 97,6 tisíce eur (2,5 milionu korun) bylo v roce 2012 evidováno jako platba do společnosti Martek Medical, která v té době patřila do impéria Agel Tomáše Chrenka. Právě od něj v daném roce Soukup kupoval TV Barrandov.

„Tato transakce nesouvisí s prodejem TV Barrandov Jaromíru Soukupovi,“ konstatovala specialistka marketingu společnosti Perfect Distribution (současný název Martek Medical – pozn. red.) Alice Molovčáková. Za co tedy peníze od Soukupovy kyperské firmy inkasovali, už neuvedla. „Jedná se o finanční transakci soukromé obchodní společnosti,“ dodala bez dalších podrobností.

Česká spojka

Lze se přitom domnívat, že Soukup ovládá kyperskou společnost Generra Limited i v současné době. Tato firma totiž od roku 2015 vlastní v Česku společnost Empresa Media News. Ta se zabývá reklamní činností a sídlí na adrese Soukupových firem v Braníku, nemá žádný majetek, žádné zaměstnance a Jaromír Soukup v ní působí coby jediný jednatel.

Z celé skupiny Soukupových firem je tato společnost jediná, kterou nevlastní přes své ústřední koncerny Empresa či Médea.

Soukupova utajená kyperská společnost má v Česku od roku 2011 zřízenou také stejnojmennou organizační složku, která rovněž nemá žádné zaměstnance, věnuje se reklamní činnosti a v minulosti stála za vydáváním časopisu TOP Dívky a Popcorn.

Do tištěné verze Deníku N jsme omylem zařadili nehotovou verzi grafu. Za chybu se omlouváme. Správnou verzi vizualizace kyperských transakcí Jaromíra Soukupa vidíte v tomto článku. 

Vizualizaci v plném rozlišení ve formátu pdf naleznete zde.

Poslední šance získat studentské předplatné se slevou 50 %. Pořídit můžete jen do 31. října. 

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

daňový ráj

Jaromír Soukup

Zákulisí moci

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější