Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Kauza Feri ukázala na obecnější problém, říká děkan práv. Řešit chce i nevhodné chování vyučujících

„Odpovědnost cítím a nechci se schovávat za konstatování, že jsem nedostal podnět,“ říká děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N
„Odpovědnost cítím a nechci se schovávat za konstatování, že jsem nedostal podnět,“ říká děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Kauza Dominika Feriho rezonuje i na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kterou bývalý poslanec vystudoval. Řada studentů promluvila o jeho údajném nátlakovém, nevhodném či predátorském chování. Podle děkana Jana Kuklíka svědectví poukázala na obecnější problém, který chce ve škole řešit. V rozhovoru odpovídá také Věra Honusková z kolegia děkana, která dostala téma na starosti.

Jak jako děkan pohlížíte na kauzu vašeho bývalého studenta Dominika Feriho?

J. K.:minulý čtvrtek (rozhovor vznikl ve čtvrtek 3. června, pozn. red.) jsem se k tomu vyjádřil. Celou věc považujeme za vážnou. Nemůžeme říct, že se to právnické fakulty nedotýká – poukázalo to na obecnější problém, a tak jsme k tomu taky přistoupili.

Na jednu stranu bych ale rád oddělil od obecného problému kauzu Dominika Feriho, kdy je spojení s fakultou zprostředkované, v několika případech několik z obětí možná mohlo být našimi studentkami. Rádi bychom, aby to policie co nejrychleji a důkladně prošetřila. Už jsme od ní také dostali žádost o spolupráci a jsme na ni připraveni. Jde o případ jednotlivce, kde se mluví o velmi závažných obviněních, i proto je nutné počkat na prošetření.

Vnímáte to tedy tak, že kauza ukázala na obecnější problém, kterému se teď budete věnovat?

J. K.: Samozřejmě není příjemné, že je to touto formou. Nemůžeme ale zase říct, že takový problém ve společnosti neexistuje. Netýká se to jen naší fakulty, ale evidentně i ostatních fakult, dalších vysokých škol a celé společnosti.

Nemluvím přitom pouze o nevhodném sexuálním chování – zkusíme se na věc podívat i z hlediska dalších souvisejících témat. O kauze se mluví jako o veřejném tajemství, pro nás to tak například zvedlo otázku, nakolik mají studenti důvěru v existující mechanismy.

Univerzita Karlova má například manuál, jak v případě sexuálního obtěžování postupovat. Ten nefunguje?

J. K.: Ty mechanismy by mohly fungovat, kdyby fungovala důvěra obrátit se na nás nějakou existující formou. Stejně tak je možnost ozvat se anonymně.

Opakovaně jsem studentům říkal, že jsem vždy připraven jejich problémy řešit, a vyzýval je, že mohou přijít a objednat se, aniž by dopředu museli říkat, o jakou záležitost jde. To, že chodili málo – a konkrétně v této záležitosti nepřišli vůbec –, nás vede k zamyšlení, jak důvěru posílit a jestli nevymyslet další mechanismy, přes něž bychom se o takových věcech dozvěděli. Diskutovali jsme také o posílení poradenství v situacích, které se netýkají čistě problémů souvisejících s akademickou půdou.

Proč podle vás zavedené mechanismy nezafungovaly?

V. H.: Nad tím jsme hodně přemýšleli. Možná jsou daleko. Na fakultě je to svět sám pro sebe a univerzita je fyzicky jinde, pocitově dál. Chceme propojit univerzitní mechanismus s fakultním a doplnit ho do komplexnějšího systému přímo na fakultě.

J. K.: Jde také o vytvoření prostředí, kde je respekt a jedná se korektně. Problémů je samozřejmě víc, nejen to, co otevřela kauza Dominika Feriho. Chceme to řešit koncepčně i směrem do budoucna.

Bavíme se totiž i o respektu mezi učiteli a studenty či studenty vzájemně. Akademická půda má nějaká pravidla, ale není to úplně jednoduché, a to ani z pohledu generací. Studenti a učitelé to mohou vidět jinak, proto by i akademické prostředí mělo dojít k nějakému konsenzu.

To, co univerzita vytvořila, pro nás nicméně slouží jako východisko. Zajímá nás, o jak závažný problém se jedná. Proto je pro nás otázka zpětné vazby hrozně důležitá. Opravdu jsem nechtěl zůstat jen u konstatování, že se na mě nikdo neobrátil, a tudíž jsem nemohl nic dělat.

„Hodně lidí zvenku mi poslední dobou psalo, proč jsem něco už dávno nezařídil, akademické prostředí ale není absolutismus,“ říká děkan Jan Kuklík. Foto: Ludvík Hradilek. Deník N

Můžeme si to tedy přeložit tak, že sexuální obtěžování, ať už mezi studenty, nebo od vyučujících, na vaší fakultě skutečně budete řešit?

J. K.: Odpovědnost cítím a nechci se schovávat za konstatování, že jsem nedostal podnět. Abychom ale něco mohli podniknout, potřebujeme mít informace. Tady systém opravdu selhal, nebo byl minimálně nedostatečný, protože jsme je nedostali cestou, na jakou jsme spoléhali.

Podněty nemusí přicházet ve formě oficiálního oznámení, potřebujeme o tom ale nějak vědět. Před osmi lety jsme diskutovali o systému podávání a řešení stížností, zapojení akademického senátu a podobně. Tehdy jsme systém přetvořili, vylepšili, ale bez podnětů je to těžké.

V reakci na kauzu jste proto studentům rozeslali anonymní dotazník, kde se mohou svěřit se zkušenostmi s nevhodným chováním na fakultě.

J. K.: Ano, jde o

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Dominik Feri

Rozhovory

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější