Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Arenbergerovo ministerstvo zkontrolovalo Arenbergerovu nemocnici. Chyby nenašlo

Exministr zdravotnictví Petr Arenberger. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N
Exministr zdravotnictví Petr Arenberger. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Deník N má k dispozici výsledky kontroly ministerstva zdravotnictví ve vinohradské nemocnici. Kontrolu zadal někdejší ministr Jan Blatný, resort ji ale dokončil až pod vedením jeho nástupce, nyní již bývalého ministra Petra Arenbergera – který je zároveň ředitelem vinohradské nemocnice. Ministerstvo přitom kontrolovalo jen dokumenty, které nemocnice sama předložila. Výsledky mají přispět k rozhodnutí, zda Arenberger zůstane i nadále jejím ředitelem.

Někdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný měl v únoru pochybnosti, zda státem řízená Fakultní nemocnice Královské Vinohrady hospodaří dobře. Zadal proto kontrolu, která měla prověřit hospodaření s veřejnými prostředky. Úkolem bylo také zjistit, jestli nemocnice už nenakupuje léky za stamiliony korun bez výběrového řízení, jak ukázala poslední ministerská kontrola v roce 2018.

Blatný chtěl prověřit především veřejné zakázky, které má v nemocnici na starosti obchodní náměstek Marek Brosche. O něj se zajímá policie kvůli jarním nákupům ochranných pomůcek resortu zdravotnictví.

Kontrola se původně měla týkat především jeho nákupů od firem napojených na něj nebo jeho matku Reginu Gabrielovou, která působí ve společnosti Promedica Praha Group jako manažerka a zároveň je jednatelkou společnosti Advantis Medica, dceřiné společnosti Promedica Praha Group.

Kromě toho chtěl Blatný podle zdrojů Deníku N prověřit vztah nemocnice se společností Prospital, kde byl Brosche v letech 2016 až 2019 jednatelem. Nyní tento post zastává jeho matka.

Dokumenty poskytla sama nemocnice

Začátkem dubna ale Blatného vystřídal v čele ministerstva samotný ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger. Ze své pozice tak začal prověřovat nemocnici, kterou sám řídí. Počátkem května byla kontrola hotová. A dopadla dobře – žádné větší pochybení v hospodaření a nákupech úředníci nezjistili.

Ani nemohli. Prověřovali totiž pouze vybrané podklady o hospodaření. A navíc jen ty, které jim nemocnice sama poskytla.

„Protokol o kontrole obsahuje zjištění vycházející z posouzení dokumentů a informací, které byly kontrolní skupině poskytnuty kontrolovanou osobou v průběhu kontroly… Kontrolní skupina při výsledku následné veřejnosprávní kontroly hospodaření ve FN prověřila soulad vybraného vzorku operací s právními předpisy a uzavřenými smlouvami,“ uvádí se v protokolu, který má Deník N k dispozici.

Co říká závěr ministerské kontroly v Arenbergerově nemocnici

Kontrola neshledala žádná závažnější pochybení, pouze formální chyby. Například to, že nemocnice nezveřejňovala včas smlouvy na profilu zadavatele. „FN Královské Vinohrady nepostupovala v souladu s § 217 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek tím, že nezveřejnila nejpozději do 31. 3. každého následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy v předchozím kalendářním roce. Skutečně uhrazená cena za plnění smlouvy z roku 2019 a 2020 byla uveřejněna na profilu zadavatele až dne 20. dubna 2021.“

Prověřování se tak týkalo jen těch podkladů, které nemocnice ministerským úředníkům dobrovolně předala. Podobně tomu ostatně bylo i v případě nedávné kontroly smluv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Také tento audit neukázal žádná větší pochybení i zde předala pojišťovna kontrolorům jen ty dokumenty, které sama chtěla.

A těchto smluv přitom nebylo mnoho. Ačkoliv firma Promedica dostala v posledních letech od vinohradské nemocnice stovky zakázek, ministerští kontroloři prověřili pouze zlomek smluv s touto společností.

Nemocnice předložila podklady ke třem nadlimitním zakázkám, které tato firma vyhrála. Šlo o tendry na přístrojové vybavení, dodávky diagnostických přístrojů a spotřebního materiálu za desítky milionů korun, které proběhly v letech 2019 až 2020 a které vyhrála tato společnost. Ve všech případech přitom nemocnice dostala jedinou nabídku – a to právě od společnosti Promedica Praha Group.

Kontroloři sice obecně upozorňují na možná rizika „šití zakázek na míru“, ale na závěr konstatují, že nemocnice postupovala podle zákona. Z protokolu je ale zřejmé, že ministerští kontroloři nezkoumali, proč je u velkého množství zakázek jenom jedna nabídka a zda nemocnice ve všech případech oslovila více účastníků.

V souladu se zákonem

Zakladatel databáze Hlídač smluv a odborník na veřejné zakázky Michal Bláha upozorňuje, že formální kontroly nic podstatného ani zjistit nemohou.

„Zásadní je zadání a rozsah kontroly. Formálně můžete uzavřít smlouvu dobře (je podepsaná, čitelná, existují smluvní strany, je v registru smluv), ale může jít o smlouvu na třikrát předražené služby. Nebo u veřejné soutěže formálně zkontrolujete proces výběru, ale už nedojde k posouzení zadávacích podmínek nebo omezení na dodavatele a další zásadní otázky,“ poznamenává Bláha.

Kontroloři dál prověřili dalších devatenáct zakázek firmy Promedica malého rozsahu, kdy nemocnice opět dostala jen jednu nabídku. Ani zde nezkoumali důvod, proč nebyly osloveny i jiné firmy. Pouze konstatují, že zakázky byly „realizovány v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek“.

Podle expertů je ale při kontrolách klíčové prověřit právě i všechny zakázky malého rozsahu, kde se ze zákona výběrové řízení dělat nemusí. „Je třeba zjistit, zda zadavatel zbytečně tyto nákupy nedělil na menší proto, aby se tak vyhnul klasickému výběrovému řízení. Drobné nákupy mohou v součtu dělat řádově stovky milionů korun, tedy řádově mnohem více než velké zakázky nad dva miliony,“ říká ekonom a odborník na veřejné zakázky Jiří Skuhrovec ze společnosti Datlab.

„Brosche není ve střetu zájmů“

Kontrola ministerstva zdravotnictví. Foto: Deník N

Ministerstvo také formálně potvrdilo, že není problém, aby nemocnice nadále dostávala zakázky od firmy Promedica, ve které působí Regina Gabrielová, matka náměstka Marka Broscheho. Podle kontroly je klíčové, že smlouvy nemocnice s firmou nepodepisovali ani Brosche, ani Gabrielová.

„Kontrolou nebylo zjištěno, že by Regina Gabrielová při uzavírání smluvních vztahů s FN zastupovala dodavatele Promedica Praha Group nebo Advantis Medical,“ píšou kontroloři a dále uvádějí, že nezjistili střet zájmů mezi společností Promedica Praha Group a Markem Broschem. „Nebylo standardními kontrolními postupy prokázáno porušení zákona o veřejných zakázkách,“ píše ministerstvo, které vyloučilo i upřednostňování společnosti Prospital, protože nedošlo k žádnému obchodnímu vztahu.

Marek Brosche pak Deníku N řekl, že na postu obchodního náměstka zůstává, protože kontrola nezjistila jeho pochybení při zadávání veřejných zakázek.

Shrnutí ministerské kontroly. Foto: Deník N

Arenberger v čele nemocnice zůstává

Současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se už nechal slyšet, že zatím Petra Arenbergera v čele vinohradské nemocnice ponechá. Pro jeho další setrvání ve funkci přitom budou podle Vojtěcha klíčové právě výsledky kontrol ministerstva zdravotnictví a ministerstva financí. „Je férové počkat na výsledky těchto kontrol,“ řekl Vojtěch v České televizi ve čtvrtek.

Nyní se čeká na výsledky kontroly ministerstva financí, které v nemocnici prověřuje hospodaření s majetkem za dob Arenbergerova úřadování. Resort si minulý týden od nemocnice vyžádal smlouvy a faktury, které se týkají příjmů exministra. Kontroloři si také vyžádali nájemní smlouvy nemocnice, které uzavírala v posledních letech.

Kromě toho se resort zabývá podezřením, zda Arenberger nedával přednost své soukromé ordinaci před zájmy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a tamní dermatovenerologické kliniky, kterou jako přednosta vede.

Mluvčí nemocnice Tereza Romanová Deníku N potvrdila, že si resort vyžádal seznam klinických studií, které vinohradská nemocnice uskutečnila v letech 2016 až 2020. A také seznam studií, které nemocnice odmítla provést od roku 2019, tedy roku, kdy Arenberger zastává post ředitele nemocnice.

Arenberger si podle Vojtěcha také musí požádat o bezpečnostní prověrku, kterou na rozdíl od ostatních šéfů státních nemocnic nemá.

Velký speciál Dějiny Ukrajiny a Dějiny Ruska od Petra Koubského právě v trafikách!

Na základě velkého zájmu jsme připravili nové vydání speciálů o dějinách Ukrajiny a Ruska od Petra Koubského. K dispozici je ve většině trafik po dobu tří týdnů do vyprodání. Za cenu 50 Kč získáte 56 stran hutného čtení, které neztrácí svou informační hodnotu.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější