Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Odpověď společnosti GOOD MASK, s.r.o., podle tiskového zákona

Tento text pro vás načetl robotický hlas. Pokud najdete chybu ve výslovnosti, dejte nám prosím vědět. Audioverze článků můžete poslouchat v rámci klubového předplatného. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Upgradujte své předplatné. Plné znění audioverzí článků je dostupné pouze pro předplatitele Klubu N. Předplaťte si ho také.

Společnost GOOD MASK považuje za nutné vymezit se vůči manipulativnímu a nepravdivému obsahu článku. Ve stručnosti si dovolujeme zdůraznit zejména následující:

1. Ústav chemických procesů Akademie věd ani doktor Ždímal nejsou certifikovanou autoritou rozhodující o tom, jaký výrobek splňuje danou filtrační třídu. Ústav v tomto ohledu nedisponuje ani potřebným vybavením, jak ostatně doktor Ždímal sám uznává. Ústav tedy není (zjednodušeně řečeno) ani schopen změřit, jaký výrobek třídu FFP2 splňuje a jaký již ne. Považujeme za krajně manipulativní, pokud jsou názory Ústavu prezentovány jako fakta.
Všechny výrobky GOOD MASK prošly měřením Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který je jedinou certifikovanou měřící autoritou v České republice. Redakci Deníku N jsme opakovaně doporučovali, nechť si vyžádají stanovisko Ing. Tilhona, jakožto vedoucího Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, ale redakce Deníku N tyto podněty vytrvale ignoruje a dává prostor k vyjádření osobám, které nejsou kompetentní se k věci vyjadřovat.

2. Na základě udání konkurence byla společnost GOOD MASK opakovaně kontrolována Českou obchodní inspekcí a výsledek každé dosavadní kontroly byl: bez jakýchkoliv výhrad. Česká obchodní inspekce se zabývala i značením respirátorů GOOD MASK a opět neshledala jakékoliv pochybení. Titulek článku a závěry v něm publikované jsou tedy v přímém rozporu s tím, co opakovaně konstatovaly kompetentní instituce státu. Deník N se v podstatě staví do role arbitra a publikuje nepodložené informace, které jsou v přímém rozporu s tím, co Deníku N sdělila Česká obchodní inspekce.

3. Společnost GOOD MASK už nehodlá tolerovat výpady ze strany médií ani konkurence a v současné době připravuje komplexní právní obranu. Ve věci již byly podány trestní oznámení a příslušná podání v rámci civilního soudního řízení. Společnost GOOD MASK navíc disponuje indiciemi v tom směru, že Deník N vychází z informací dodávaných přímým konkurentem společnosti GOOD MASK. Je opravdu s podivem, že Deník N nekriticky přejímá informace, které mu dodává obchodní konkurent v rámci nekalosoutěžního jednání. V tomto ohledu lze důvodně pochybovat o nezaujatosti Deníku N.

4. GOOD MASK disponuje stanoviskem doktora Ždímala, který sám považuje vyznění publikovaného článku za „nešťastné“ a má sám zájem na upřesnění a dodatečném vysvětlení některých jeho vyjádření. Deník N by tedy měl svá dosavadní zjištění korigovat a skutečné stanovisko doktora Ždímala si zjistit.

5. Závěrem Deník N veřejně vyzýváme, nechť publikuje skutečně objektivní informace a vyžádá si stanovisko od Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který je jedinou autoritou na poli certifikace respirátorů. Kontaktní údaje a veškeré další informace již má Deník N k dispozici a jsou rovněž k dispozici zde. Rovněž Deník N vyzýváme, nechť se Deník N obrátí na další autoritu oboru, profesora Šedlbauera z Technické univerzity v Liberci.

6. Pokud má Deník N skutečně zájem na objektivním informování veřejnosti, měl by konečně přestat přehlížet fakta a vyjádření svědčící o nepravdivosti publikovaných informací. Doposud však Deník N ve svých textech neuvedl prakticky žádný důkaz, který mu byl ze strany GOOD MASK předložen a který naprosto vyvrací publikované závěry Deníku N, ani se nepokusil kontaktovat žádnou z nezávislých autorit.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější