Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Odpověď společnosti GOOD MASK, s.r.o., podle tiskového zákona

Případ respirátorů prodávaných firmou GOOD MASK jsme poprvé popsali v článku Firma, která dostala linky z Tchaj-wanu, prodávala horší respirátory, než tvrdila. Případ řeší inspekce i policie. Následně jsme informace prověřili a publikovali rozhovor s autorem opakovaného testu respirátorů Testoval respirátory Good Mask: Nemohou patřit do kategorie FFP2, je to klamání spotřebitele. Společnost GOOD MASK, s.r.o., na tento text reagovala odpovědí dle tiskového zákona, kterou naleznete níže. Redakce Deníku N nespatřuje důvod pro úpravu článku. Redakční postup v celé kauze vysvětlíme a shrneme v článku, který obsahuje i vyjádření doktora Vladimíra Ždímala k tvrzením firmy, a bude publikován zítra.

Společnost GOOD MASK považuje za nutné vymezit se vůči manipulativnímu a nepravdivému obsahu článku. Ve stručnosti si dovolujeme zdůraznit zejména následující:

1. Ústav chemických procesů Akademie věd ani doktor Ždímal nejsou certifikovanou autoritou rozhodující o tom, jaký výrobek splňuje danou filtrační třídu. Ústav v tomto ohledu nedisponuje ani potřebným vybavením, jak ostatně doktor Ždímal sám uznává. Ústav tedy není (zjednodušeně řečeno) ani schopen změřit, jaký výrobek třídu FFP2 splňuje a jaký již ne. Považujeme za krajně manipulativní, pokud jsou názory Ústavu prezentovány jako fakta.
Všechny výrobky GOOD MASK prošly měřením Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který je jedinou certifikovanou měřící autoritou v České republice. Redakci Deníku N jsme opakovaně doporučovali, nechť si vyžádají stanovisko Ing. Tilhona, jakožto vedoucího Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, ale redakce Deníku N tyto podněty vytrvale ignoruje a dává prostor k vyjádření osobám, které nejsou kompetentní se k věci vyjadřovat.

2. Na základě udání konkurence byla společnost GOOD MASK opakovaně kontrolována Českou obchodní inspekcí a výsledek každé dosavadní kontroly byl: bez jakýchkoliv výhrad. Česká obchodní inspekce se zabývala i značením respirátorů GOOD MASK a opět neshledala jakékoliv pochybení. Titulek článku a závěry v něm publikované jsou tedy v přímém rozporu s tím, co opakovaně konstatovaly kompetentní instituce státu. Deník N se v podstatě staví do role arbitra a publikuje nepodložené informace, které jsou v přímém rozporu s tím, co Deníku N sdělila Česká obchodní inspekce.

3. Společnost GOOD MASK už nehodlá tolerovat výpady ze strany médií ani konkurence a v současné době připravuje komplexní právní obranu. Ve věci již byly podány trestní oznámení a příslušná podání v rámci civilního soudního řízení. Společnost GOOD MASK navíc disponuje indiciemi v tom směru, že Deník N vychází z informací dodávaných přímým konkurentem společnosti GOOD MASK. Je opravdu s podivem, že Deník N nekriticky přejímá informace, které mu dodává obchodní konkurent v rámci nekalosoutěžního jednání. V tomto ohledu lze důvodně pochybovat o nezaujatosti Deníku N.

4. GOOD MASK disponuje stanoviskem doktora Ždímala, který sám považuje vyznění publikovaného článku za „nešťastné“ a má sám zájem na upřesnění a dodatečném vysvětlení některých jeho vyjádření. Deník N by tedy měl svá dosavadní zjištění korigovat a skutečné stanovisko doktora Ždímala si zjistit.

5. Závěrem Deník N veřejně vyzýváme, nechť publikuje skutečně objektivní informace a vyžádá si stanovisko od Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který je jedinou autoritou na poli certifikace respirátorů. Kontaktní údaje a veškeré další informace již má Deník N k dispozici a jsou rovněž k dispozici zde. Rovněž Deník N vyzýváme, nechť se Deník N obrátí na další autoritu oboru, profesora Šedlbauera z Technické univerzity v Liberci.

6. Pokud má Deník N skutečně zájem na objektivním informování veřejnosti, měl by konečně přestat přehlížet fakta a vyjádření svědčící o nepravdivosti publikovaných informací. Doposud však Deník N ve svých textech neuvedl prakticky žádný důkaz, který mu byl ze strany GOOD MASK předložen a který naprosto vyvrací publikované závěry Deníku N, ani se nepokusil kontaktovat žádnou z nezávislých autorit.

Pokud máte připomínku nebo jste našli chybu, napište na editori@denikn.cz.

Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější