Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Na Karlově univerzitě hoří spor o posudky na profesora, který je viněn z plagiátorství. Přečtěte si je v plném znění

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima (vpravo) s tehdejším prorektorem Martinem Kovářem. Foto: Univerzita Karlova
Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima (vpravo) s tehdejším prorektorem Martinem Kovářem. Foto: Univerzita Karlova

Etická komise Filozofické fakulty Univerzity Karlovy kritizuje posudky, které kvůli údajnému plagiátorství profesora Martina Kováře nechal zpracovat rektor Tomáš Zima. V pondělí o nich informoval server Info.cz s tím, že obě stanoviska tvrdí, že se bývalý prorektor univerzity plagiátorství nedopustil. Deník N oba posudky zveřejňuje v plném znění.

Podezření z toho, že profesor Martin Kovář části dvou svých publikací opsal, se objevilo před časem. Upozornili na to doktorandi, kteří část jeho práce porovnali s dílem britského historika Barryho Cowarda. Zjistili, že se některé stránky obou textů podobají a shodný je i poznámkový aparát. Jejich podnět začaly řešit etická komise fakulty i univerzity a sám Kovář po dohodě s rektorem Zimou své působení na univerzitě ukončil.

V pondělí však server Info.cz upozornil na nové posudky, které nezávisle na etické komisi nechal zadat rektor Zima u dvou historiků. Server zveřejnil i úryvky z obou posudků. Jejich autoři konstatují, že Kovář se plagiátorství nedopustil. Rektor oba posudky zaslal komisi s dodatkem, že věří, že vyjádření obou respektovaných akademiků budou důležitým zdrojem informací pro další jednání komise.

Proti posudkům rektora Zimy se etická komise fakulty ohradila s tím, že univerzita má pro podobné kauzy dostatečné nástroje. Těmi jsou etická komise fakulty a univerzity, které se podnětem na bývalého prorektora Kováře zabývají.

„Jakékoliv vstoupení do práce komise ze stran nejvyšších představitelů univerzity je a priori problematické a nemělo by k němu nikdy docházet, byť by pohnutky byly sebelepší. Z tohoto důvodu také Etická komise FF UK považuje uvedený krok rektora, nemluvě o zveřejnění obou posudků, za velmi nestandardní a neprospívající řádnému vyšetření celé kauzy,“ uvedla komise na webu fakulty.

Posudky psali bývalí kolegové

Autory jednotlivých posudků, které má Deník N k dispozici, jsou profesoři Jaroslav Pánek a Robert Kvaček, podle jejichž názoru se v případě profesora Kováře o plagiátorství nejedná. Etická komise fakulty poukazuje na to, že mají ke Kovářovi, jehož práci měli posuzovat, vztah.

„Etická komise jako orgán samosprávy FF UK je v tomto smyslu plně kvalifikovaná případ posoudit samostatně, bez vnějších zásahů ze strany rektorátu, a pokud by sama považovala za nutné zadat expertní posudky, činila by tak způsobem, v němž bude zajištěno, že dotyční posuzovatelé nejsou odborně či osobně nijak spojeni s osobou toho, vůči němuž jí byl podán příslušný podnět. To mj. v případě posudků zadaných panem rektorem naplněno není,“ uvedla komise.

Jak upozornil server Aktuálně.cz, oba jsou bývalí dlouholetí Kovářovi kolegové z filozofické fakulty. To Deníku N připomněl také autor podnětu Marek Jandák, podle kterého oba posudky pocházejí od akademiků, na něž má Kovář silné vazby. „Profesor Kvaček je jeho dlouholetým kolegou z FF UK a osobním přítelem. Dále profesor Kovář editoval v loňském roce knihu Jak dál?, do níž přispěl mimo jiné profesor Pánek a také sám rektor Zima,“ konstatuje.

S tím nesouhlasí rektor Tomáš Zima, podle kterého se v žádném případě nejedná o střet zájmů. „Pro mě je střet zájmů, kdyby spolu vědecky pracovali, což není tento případ,“ odmítl tvrzení Zima, podle kterého je nezávislost obou historiků nezpochybnitelná.

Sám zároveň popírá, že by jakkoliv zasahoval do fungování či rozhodování komise. „Ať komise sama zváží, zdali jsou posudky relevantní. Nekladu jim do úst, jak mají rozhodnout. Klidně ať napíšou do rozhodnutí, že dostali posudky od rektora a hodili je do koše. To je jejich právo,“ dodal Zima.

Na výhradu komise, že se jedná o „nestandardní postup neprospívající řádnému vyřešení celé kauzy“, Zima namítl, že „on zas může vnímat vyjádření některých členů komise za nestandardní“. Specifikovat to však podrobněji nechtěl.

„To, že rektor poslal jednotlivé posudky komisi s tím, že mají být důležitým zdrojem informací pro další jednání komise, je přinejmenším zvláštní. Dochází tady ke změně smyslu těchto posudků, které byly nejprve pro osobní posouzení, a nyní mají být důležitou součástí rozhodování. Nedivím se etické komisi, že se proti tomuto vyhraňuje,“ řekl Deníku N Tomáš Konečný, jeden ze tří doktorandů, kteří upozornili na možné profesorovo plagiátorství.

Coward mohl Kováře maximálně inspirovat

V úvodu prvního posudku profesor a historik Robert Kvaček přiznává, že není specialista

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Podezření z plagiátu na UK

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější