Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Diskutabilní pokus o interpretaci „kultu“ Jana Palacha

Památník Jana Palacha ve Všetatech. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N
Památník Jana Palacha ve Všetatech. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

V zemích bývalého sovětského bloku se v letech 1966 až 1989 upálilo minimálně padesát lidí. Jejich příběhy je možné vyprávět různě, například historik Petr Blažek osudy jednadvaceti z nich shrnul do knihy Živé pochodně v sovětském bloku. Jinou cestu zvolila německá kulturoložka a bohemistka Sabine Stachová ve svém obsáhlém díle Politika odkazu: Jan Palach a Oskar Brüsewitz jako političtí mučedníci.

Vybrala si jen dva muže (oba byli obsaženi i v Blažkově publikaci), přičemž detailně zkoumá vznik a vývoj jejich kultu i to, proč byl ten Palachův mnohem úspěšnější. Východoněmeckého pastora Oskara Brüsewitze (1929–1976), který se upálil na protest proti utlačování křesťanů v NDR a kolaboraci vedení evangelické církve se státem, mimo Německo zná jen málokdo.

Mezi obětováním a hrdinstvím

Coby kulturoložku Stachovou zajímá, jak se dá taková smrt symbolicky uchopit, respektive jak ji lze „napasovat“ do kategorií jako „oběť“, „hrdina“ a „mučedník“. Připomíná, že přinejmenším v západních společnostech je dnes dominantní perspektiva utrpení a oběti. V době, kterou někteří označují jako „postheroickou“, se jako hlavní zdroje identity postavy hrdinů vytratily. Do centra pozornosti se dostává „pasivně utrpěné bezpráví“. Z institucionálního hlediska lze tento „obrat k pasivitě“ sledovat na vzrůstajícím významu svazů obětí – mezi nimi také organizací zastupujících od roku 1989 „oběti komunistických diktatur“.

Vnímání činů obou mužů kolísalo právě mezi prvními dvěma kategoriemi, respektive směřovalo k jejich spojení v konceptu „hrdiny, který je obětí“. Nejednoznačný byl jejich čin i proto, že oba byli sebevrahy, což jejich uctívání pro mnohé ztěžovalo. Autorka mimo jiné srovnává, jak

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Historie

Literatura

Literatura faktu

Recenze

Kontext N

V tomto okamžiku nejčtenější