Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Lidé jsou častěji venku, nacházejí víc otrávených ptáků. Nesahejte na nic podezřelého, mrtvý hmyz je signál, radí ornitolog

Šéf České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek se případy otravy ptáků zabývá dvacet let. Foto: Jindra Báťková
Šéf České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek se případy otravy ptáků zabývá dvacet let. Foto: Jindra Báťková

Vůbec poprvé v české historii od soudu odešel člověk s trestem za otravu volně žijících zvířat. O podrobnostech případů otravy dravců i o jejich ochraně mluví v rozhovoru pro Deník N šéf České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Soudce okresního soudu ve Strakonicích vyměřil ve čtvrtek rybníkáři Milanu Vodičkovi podmínečný trest, k čemuž ho dovedl sled nepřímých důkazů. Chovatel s trestem nesouhlasí a odvolá se ke krajskému soudu. Pro ochránce přírody je to ale přelomový verdikt. Ostatně mají na něm i svůj podíl. S pomocí psů pomohli dohledat dva otrávené orly a dva krkavce i stopy směřující k později odsouzenému – jedy v jeho sklepě. „Získat přímé důkazy otrávení je nesmírně náročná věc. Proto se také tak dlouho nedařilo nikoho odsoudit za trávení, byť už některé případy u soudu skončily. Ale to, co tehdy připadalo dostatečné vyšetřovatelům i státnímu zástupci, aby obžalobu podal, pak soudce shledal jako nedostatečně přesvědčivé,“ říká v rozhovoru Zdeněk Vermouzek.

Vy se těmito případy zabýváte přes dvacet let a nyní jste se dočkal, jak sám říkáte, prvního odsouzeného traviče. Rozsudek ještě není pravomocný, ale co pro vás rozhodnutí soudu znamená?

Je to především důkaz toho, že celá práce, zdaleka nejen moje, po dvacet let má smysl. A že se i česká společnost vyvíjí. Od prvotní situace, kdy tyto věci zajímaly naprosto úzkou skupinku – hrstku specialistů, kteří se o ochranu dravých ptáků zajímali –, se problém stává veřejným tématem, které pokrývají média všech typů, informují o každém případu i o tom, že se vynesl rozsudek. To celé je důkaz, že nám na přírodě záleží.

Jak důležitý signál pro ochranu přírody do budoucna je tento rozsudek?

Ten signál zapadá do kontextu, který pozorujeme i v jiných oblastech – že se ochrana přírody skutečně dostává do centra pozornosti. I v souvislosti s pandemií tohoto roku si hodně lidí uvědomilo, že jsme s přírodou svázáni mnohem víc, než by se mohlo zdát. A že je to hodnota, která si zaslouží pozornost a ochranu i jen sama o sobě. Že ji zkrátka potřebujeme ke svému životu, byť by zrovna přímo nedávala nějaký materiální přínos.

Ostatně k tomu už existuje i řada odborných psychologických výzkumů, které říkají, jak významné jsou tyto přírodní přínosy. Nedávno dokonce vyšla studie, která vyčísluje přínos bohatství ptačích druhů a dává to do souvislosti i se zvýšeným ekonomickým příjmem. Zkrátka takových poznatků přibývá, do přírody patříme a neobejdeme se bez ní.

V přelomovém rozsudku ornitologové sehráli důležitou roli. Vaše psí jednotka nejprve otrávené orly a krkavce vypátrala a policie pak při domovní prohlídce s pomocí psů a vaší kynoložky našla ve sklepě odsouzeného jedy, jimiž byli ptáci v okolí rybníků otráveni – zakázaný karbofuran a endrin. Jak často takto spolupracují ornitologové a policie?

V současné době takřka na denní bázi, protože případů je hodně. Psovodka Klára Hlubocká vyjíždí někdy i několikrát týdně do terénu na preventivní kontroly. Ve chvíli, kdy nachází něco podezřelého, okamžitě předává nálezy policii.

Když se na to podívám v dlouhodobém, dvacetiletém horizontu, situace se naprosto obrátila. Od naprostého nezájmu policie přes aktivní odmítání, kdy zhruba kolem let 2006–2008 existoval na policii jakýsi návod, jak se mají vyšetřovatelé těchto případů co nejrychleji zbavit. Ta změna souvisí i s výměnou lidí. Řada policistů včetně vedení na policejním prezidiu bere tyto věci velmi vážně a odpovídajícím způsobem k nim přistupuje. Výsledkem je třeba i toto rozhodnutí soudu.

Mrtvé ptáky, kvůli nimž nyní padl rozsudek, pomáhala najít psí jednotka Kláry Hlubocké. „Je to případ z roku 2019, kdy byli u obce Mečichov na Strakonicku nalezeni dva otrávení orlové mořští a dva krkavci velcí. Našli jsme tam také otrávené lišky a kočky, ale policie se zabývala vyšetřováním úmrtí ptáků,“ popisuje Hlubocká.

Otrávené živočichy vyhledala spolu se psy díky tomu, že jeden z orlů měl na sobě vysílačku připevněnou od rakouských ochránců přírody. „Rakouští kolegové nás požádali o pomoc se zjištěním, co se mu stalo,“ vysvětluje kynoložka.

Na místě zprvu nenašla orla s vysílačkou, ale jiného otráveného dravce stejného druhu, lišky a kočky. „Pak jsme čekali, jestli přijde další lokace z vysílačky, protože jsem našla orla mořského, který odpovídal stářím, ale neměl na sobě kroužky a vysílačku. Takže jsme čekali, zda je to on a někdo vysílačku sundal, nebo nám ještě přijde lokace,“ vzpomíná kynoložka.

Následujícího dne přišla z Rakouska zpráva, že vysílačka z místa stále vysílá. Díky tomu pak lidé ze záchranné stanice v Plzni našli druhého otráveného orla – předtím byl zaklíněný v korunách borovic a po vichřici spadl dolů. Při třetí vyjížďce pak psí jednotka našla i zabité krkavce.

Rozsudek je i pro Hlubockou zadostiučiněním, třebaže není pravomocný. „Ale je to řekněme uznání viny v bodech obžaloby – týrání zvířat trávením a nedovolené nakládání za usmrcení kriticky ohrožených zvířat-orlů,“ dodává žena, která také svědčila u soudu.

Zlom: psí jednotka

Kdy se to tedy zlomilo?

Začalo se to lámat

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Ekologie

Příroda

Rozhovory

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější