Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Narcismus u politiků lidé oceňují před volbami, ale dlouhodobě přináší problémy, říká psycholog

I narcista může mít blízko ke dvěma různým pólům. Jedním z nich je, když tvrdí, jaký je skvělý, mimořádný a výjimečný. Druhým pólem narcistické poruchy však může být to, že se člověk projevuje navenek spíše nízkým sebevědomím, říká psycholog Marek Preiss. Ilustrační foto: Unsplash
I narcista může mít blízko ke dvěma různým pólům. Jedním z nich je, když tvrdí, jaký je skvělý, mimořádný a výjimečný. Druhým pólem narcistické poruchy však může být to, že se člověk projevuje navenek spíše nízkým sebevědomím, říká psycholog Marek Preiss. Ilustrační foto: Unsplash

Člověk s narcistickou poruchou osobnosti nemusí vnímat, že má problém. Na terapii ho často přivedou až potíže v partnerském vztahu, říká v rozhovoru klinický psycholog Marek Preiss.

V běžné mluvě často někoho označujeme jako „narcise“. Jaký na to máte pohled jako klinický psycholog? Používáme tento pojem často nesprávně?

Také v psychologii se pojem narcismus používá obdobně jako v běžné mluvě, tedy ve významu, že jde o nadměrnou sebelásku, nadměrnou koncentraci na sebe samého. Ale v psychiatrické terminologii se pod narcismem kromě toho myslí také narcistická porucha osobnosti.

Jaký je v tom rozdíl? Kdy jde o narcistickou poruchu osobnosti a kdy jen o narcistní povahové rysy?

Na úvod je nutné říct, že narcistická porucha osobnosti je prozatím ukotvena v americké klasifikaci nemocí DSM-5, ale není v evropské klasifikaci ICD-10. Je to vlastně jediná ze specifických poruch osobnosti, která se nachází pouze v jedné z těchto dvou klasifikací.

Všechny poruchy osobnosti včetně narcistické mají určitý počet kritérií. Když to hodně zjednodušíme, tak to, zda jde o poruchu osobnosti, závisí na počtu splněných kritérií. U narcistické poruchy osobnosti je těch kritérií devět a na to, abychom mohli říct, že jde o poruchu, je třeba mít splněno pět z nich. Pokud jsou splněna dvě až čtyři kritéria, pak můžeme mluvit pouze o povahových rysech.

Devět charakteristik, které se berou v úvahu při diagnostice narcistické poruchy osobnosti:

  1. velikášské představy o vlastní důležitosti (jedinec například přeceňuje dosažené úspěchy a své vlohy, očekává, že bude považován za lepšího než ostatní, aniž tomu odpovídají výsledky jeho činnosti);
  2. zaujetí fantaziemi o absolutním úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse nebo ideální lásce;
  3. víra, že je „zvláštní“ a jedinečný a že může být pochopen a být ve spojení opět pouze se zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi;
  4. potřeba nekonečného obdivu;
  5. představa o zvláštní privilegovanosti, neoprávněné očekávání zvlášť slibného způsobu léčby nebo automatického splnění jeho přání a očekávání;
  6. využívání interpersonálních vztahů ve svůj prospěch tak, že využívá výsledky jiných osob k dosažení vlastních cílů;
  7. deficit empatie, váhavost a neochota rozpoznat nebo vžít se do pocitů nebo potřeb jiných lidí;
  8. často závidí jiným nebo věří, že jiní závidí jemu;
  9. arogantní, povýšené chování nebo přístupy.

Zdroj: Smolík P., Duševní a behaviorální poruchy. Praha, MAXDORF 2002.

Na internetu je nespočet testů pro určení narcismu. Dokonce také vyšla odborná studie, podle které k identifikaci narcistické poruchy osobnosti stačí položit jedinou otázku: Do jaké míry souhlasíte s výrokem „jsem narcista“? Podle autorů výzkumu se totiž lidé trpící narcistickou poruchou osobnosti ke svému narcismu ochotně přiznají. Je to podle vás logické?

Myslím si, že odpověď na jednu otázku určitě nemůže vést k diagnóze narcistické poruchy osobnosti. Nicméně narcistická porucha osobnosti patří do klastru poruch osobnosti, které se vyznačují zvýšenou impulzivitou – kromě narcistické poruchy tam patří také histrionská, emočně nestabilní a disociální porucha osobnosti. Pro všechny tyto poruchy je typické, že lidé, kteří jimi trpí, často dokážou o svém vnitřním problému docela dobře mluvit. Člověk s disociální nebo také s narcistickou poruchou osobnosti může úplně bez problémů mluvit o tom, co všechno protispolečenského provedl, přičemž ale většina z nás by v takovém případě volila slova opatrněji.

Také proto si myslím, že na tom testu s jednou konkrétní otázkou něco je. Skutečný narcista pravděpodobně odpoví

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Psychologie

Rodina a vztahy

Rozhovory

Rodina a vztahy

V tomto okamžiku nejčtenější