Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Českému státu chybí národ. Jediným mýtem je první republika, a to hlavně proto, že už si ji nikdo nepamatuje

Kůň Davida Černého v pražské Lucerně. Foto N Gabriel Kuchta
Kůň Davida Černého v pražské Lucerně. Foto N Gabriel Kuchta

Jádrem každého národa je dobrá historka. Souboru takových historek říkáme dějiny národa. Dějiny se z nich stanou ve chvíli, kdy se podaří historky provázat srozumitelným příběhem. To znamená, že první historka měla smysl, protože vedla k druhé historce, ta k další a na konci toho všeho vznikl národ se svým vlastním státem.

Sdílení jednoho příběhu, jednoho mýtu, je zdrojem elementární důvěry ve stát a v ty, kdo ho obývají. Mýtus zakládá společenství se sdílenou minulostí a společnou budoucností. Mýtus zakládá důvěru mezi lidmi. Pokud se k sobě v minulosti všichni chovali zodpovědně a vždy sledovali zájem celé společnosti, pak lze totéž očekávat a také vyžadovat od současníků.

Jenomže co kdyby existovala země, jejíž základní osou vyprávění je příběh, ve kterém je jedno, co děláte, protože o všem rozhoduje někdo jiný. Elity vždy selžou, zradí nebo utečou.

Většině lidí je to jedno. Obvyklou strategií přežití je nezájem, kolaborace a udávání. Byl by to vůbec národ? Dalo by se v tom žít? Věřil by v něm někdo někomu?

První a poslední republika

První republika je považována za zlaté období českého státu. Za důkaz, že když Češi dostanou prostor, dokáží velké věci a patří mezi nejlepší na světě. Dokladem je ekonomická úspěšnost země. Aniž to nutně chceme rozporovat, je vhodné dané tvrzení zpřesnit: „Když jsou Češi součástí multikulturní země, dokáží velké věci.“

V první republice tvořili 51 procent obyvatel. Necelou čtvrtinu tvořili Němci a především bez nich a bez židovské menšiny by slušné ekonomické postavení mezi státy Evropy nebylo možné. Stejně tak by nebylo možné bez infrastruktury, kterou na našem území vystavělo Rakousko-Uhersko. Rychlost, s jakou vláda Františka Josefa vybudovala na území Čech a Moravy železniční síť, je z dnešního pohledu nepředstavitelná. Stejně tak je neuvěřitelná skutečnost, že se ji od té doby nepodařilo zmodernizovat pro podmínky 21. století.

Vzpomínky na tehdejší silnou ekonomiku také ignorují 

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

100 let Československa - speciální vydání Deníku N

Česko, Nezařazené

V tomto okamžiku nejčtenější