Deník N – rozumět lépe světu

Deník N

Sněmovna rozšířila práva pro stejnopohlavní svazky, manželství pro všechny neprošlo

Mokřady umí zmírnit povodně i následky sucha. Na Šumavě opět zavodňují stovky hektarů půdy

Bagr zasypává přehrazený odvodňovací kanál v prameništi na Malém Boru. Foto: NP Šumava
Bagr zasypává přehrazený odvodňovací kanál v prameništi na Malém Boru. Foto: NP Šumava

Člověk během staletí v touze po maximální výtěžnosti lesů a půdy vysušil na Šumavě mnoho původních mokřadů. Ty mají přitom nezastupitelnou roli v koloběhu vody, ovlivňují sucha i povodně. Mokřady byly jako cenné lokality mezinárodně uznány přesně před padesáti lety. Národní park Šumava letos ve spolupráci s německými kolegy i dobrovolníky spouští hlavní část obnovy těchto lokalit.

„Nové Údolí je přímo v místech bývalé železné opony. Toto území bylo kdysi neuvěřitelné mokré. Z hlediska vodního režimu je to ideální stav. Celých 26 hektarů bylo jednou velkou zásobárnou vody, jenže v minulosti byla celá lokalita intenzivně odvodněna a původní mokřad se zmenšil na necelých dvacet procent,“ popisuje Ivana Bufková z Národního parku Šumava.

Rozsáhlé prameniště Nové údolí je přitom jen jednou z mnoha šumavských lokalit, které byly drenážní sítí čítající celkem stovky kilometrů kanálů a struh odvodněny. Předchozí generace se tak snažily rozšířit rozlohu lesů či luk, zvýšit tak výnosy ze zdejší nepříliš úrodné krajiny.

Zároveň se tak ale poničily vzácné mokřadní biotopy, ubylo na pestrosti složení rostlin i živočichů. A především se narušil

Tento článek je exkluzivním obsahem pro předplatitele Deníku N.

Příroda

Sucho mění Česko

Česko

V tomto okamžiku nejčtenější